Evenimente APC
Prima   »  Presa   »  Evenimente » Întru executarea programului de activitate al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor (în continuare Inspectorat) şi cu ocazia marcării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, Inspectoratul a emis Ordinul nr. 4 din 09.03.2011

Întru executarea programului de activitate al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor (în continuare Inspectorat) şi cu ocazia marcării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, Inspectoratul a emis Ordinul nr. 4 din 09.03.2011  

14.03.2011
  3395 Accesări  

Anexa nr. 1

Planul activităţilor pentru marcarea Zilei Mondiale  a Drepturilor Copnsumatorilor 15 martie 2011, cu genericul: "Consumatorii-pentru Servicii Financiare Corecte" şi promovarea săptămînii informării consumatorului 14-18.03.2011

SARCINA privind organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor consultative, de informare a consumatorilor şi agenţilor economici, consacrate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor.

AGENDA de informare a consumatorilor şi agenţilor economici, dedicate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor cu genericul „Consumatorii - pentru Servicii Financiare Corecte"

 

Astfel în perioada 14 - 18 martie 2011 se va organiza şi se va desfăşura, cu suportul organelor administrării publice locale, întîlniri consultative, de informare a consumatorilor şi agenţilor economici, consacrate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor cu genericul „Consumatorii - pentru Servicii Financiare Corecte", în următoarele localităţi:

1. raionul Edineţ (ÎCS "Vistarcom"),

2. raionul Cimişlia (consiliul raional),

3. raionul Anenii Noi (consiliul raional),

4. raionul Orhei ("Fisavru" SRL, Fidesco Prim SRL),

5. or. Comrat ("Fourchette-M" SRL, "Vistarcom " SRL ),

5. mun Bălţi (I.C.S. "Metro Cash & Carry Moldova", "Fourchette-M" SRL),

6. mun. Chişinău: ÎM „Leutis"SRL (CC „Sun City"),  ÎCS „Lemi Invest"SA (CC „Shopping MallDova"), "Vistarcom " SRL (CC „Plazza", "Toamna de Aur",
str. Aleco Russo 28), I.C.S. "Metro Cash & Carry Moldova", I.M. (Botanica, Stăuceni)
"47TH Parallel" SRL (Sun City, Lev Tolstoi 24/1).

 

Anexa nr. 1

Nr.

Data şi Ora

Localitatea

Agentul economic

Persoanele responsabile

1.

09.03.2011

11:00

r-nul Edineţ

"Fourchette-M" SRL

Bularga I.-şef echipă

Barbăneagră E.

2.

14.03.2011

14:00

or. Chişinău

ÎCS „Lemi Invest"SA (CC „Shopping MallDova")

Bondarciuc V. -şef echipă

Salagub C.

3.

14.03.2011

13:00

or. Chişinău

ÎM „Leutis"SRL
(CC „Sun City")

Caţer G. -şef echipă

Surdu C.

4.

14.03.2011

15:00

or. Chişinău

I.M. "47TH Parallel" SRL
(CC „Sun City")

Caţer G. -şef echipă

Surdu C.

5.

14.03.2011

10:00

r-nul Cimişlia

Consiliul raional

Molceanu P. -şef echipă

Bodiu V.

6.

15.03.2011

11:00

r-nul Anenii Noi

Consiliul raional

Bondarciuc V. -şef echipă

Ciuhrii V.

7.

16.03.2011

14:00

or. Chişinău

ÎCS "Vistarcom"
( "Toamna de Aur")

Caţer G. -şef echipă

Ceban S.

8.

16.03.2011

14:00

or. Chişinău

ÎCS "Vistarcom"
(CC „Plazza")

Bacalîm G. -şef echipă

Salagub C.

9.

16.03.2011

14:00

or. Chişinău

ÎCS "Vistarcom"
(str. Aleco Russo 28)

Rotari I. -şef echipă

Surdu C.

10.

17.03.2011

10:00

or. Comrat

"Vistarcom " SRL

Rotari I. -şef echipă

Lelic S.

11.

17.03.2011

13:00

or. Comrat

"Fourchette-M" SRL

Rotari I. -şef echipă

Lelic S.

12.

17.03.2011

14:00

or. Chişinău

I.C.S. "Metro Cash & Carry Moldova"
 (bd. Dacia 61)

Caţer G. -şef echipă

Ceban S.

13.

17.03.2011

14:00

comuna Stăuceni

I.C.S. "Metro Cash & Carry Moldova"

Molceanu P. -şef echipă

Surdu C.

14.

17.03.2011

14:00

mun. Bălţi

"Fourchette-M" SRL

(Alexandru cel Bun 5)

Ţaranu C. -şef echipă

Barbăneagră E.

15.

18.03.2011

14:00

or. Chişinău

"Fourchette-M" SRL
 ( str. Calea Ieşilor)

Caţer G. -şef echipă

Ceban S.

16.

18.03.2011

09:00

r-nul Orhei

"Fisavru" SRL
(str. Eminescu 7)

Rotari I. -şef echipă

Lelic S.

17.

18.03.2011

12:00

r-nul Orhei

"Fisavru" SRL
(str. Iachira 19)

Rotari I. -şef echipă

Lelic S.

18.

18.03.2011

14:00

r-nul Orhei

„Fidesco Prim" SRL

Rotari I. -şef echipă

Lelic S.

19.

18.03.2011

14:00

mun. Bălţi

I.C.S. "Metro Cash & Carry Moldova"

Bularga I. -şef echipă

Romanaş G.

 

Anexa nr. 2

 

Nr.

Denumirea activităţilor

Data desfasurarii

Locul desfăşurării

Responsabili

1

Pregătirea comunicatelor de presă şi plasarea materialelor în mass-media şi pe site

14.03.2011-18.03.2011

Pagina Web a IPSSPMPC

Difuzarea materialelor informative în mass-media

Plotnic Olesea

Bîrcă Ludmila

Lelic Serghei

2

Desfăşurarea în raioanele ţării a întîlnirilor organizate în comun cu organele administraţiei publice locale şi organizaţiile obşteşti de protecţie a consumatorilor cu scopul de informare a consumatorilor şi agenţiilor economici

14.03.2011-18.03.2011

3 raioane

r-nul. Edineţ,

r-nul. Cimişlia

r-nul. Anenii Noi

 

Plotnic Olesea

Bîrcă Ludmila

Caţer Grigore

Hapco sergiu

Bondarciuc Viorel

Ţăranu Constantin

3

Desfăşurarea întîlnirilor consultative pentru consumatori şi agenţi economici  în centrele comerciale din mun.Chişinău şi raioane

14.03.2011-18.03.2011

Centrele comerciale din:

mun.Chişinău

r-nul. Comrat,

r-nul. Bălţi,

r-nul. Orhei

Plotnic Olesea

Bîrcă Ludmila

Caţer Grigore

Hapco sergiu

Bondarciuc Viorel

Ţăranu Constantin

4

Organizarea  "Zilei uşilor deschise" în scopul informării consumatorilor şi agenţilor economici  despre clauzele contractual legale la încheierea contractelor, inclusiv bancare

15.03.2011

mun. Chişinău, str. E. Coca 28

 

Plotnic Olesea

Bîrcă Ludmila

Lelic Serghei

 

5.

Participarea colaboratorilor IPSSPMPC la masa rotundă consacrată Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor
(conform listei aprobate).

 

15.03.2011

mun. Chişinău, str. E. Coca 28

 

Cuzimuc Alexandru

Plotnic Olesea

Bîrcă Ludmila

6.

Participarea la emisiuni tele-radio la tema: "Protecţia consumatorilor, realizări şi obiective"

14.03.2011-18.03.2011

Posturi de televiziune şi radio

Cuzimuc Alexandru

Plotnic Olesea

 

SARCINA

privind organizarea şi desfăşurarea întîlnirilor consultative, de informare a consumatorilor şi agenţilor economici, consacrate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor.

1.   Familiarizarea  agenţilor economici cu prevederile actelor normative:

   -  Legea RM " Privind protecţia consumatorilor " nr.105 - XV din 13.03.2003;

   -  Legea RM cu privire la petiţionare nr.190-XIII din 19.07.94;

-    Legea RM nr. 420-XVI din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică;

-    Legea RM nr. 421-XVI  din 22.12.2006  pentru modificarea şi completarea Legii RM nr. 590 -  XIII  din 22.09.1995 cu privire la standardizare;

-    Legea RM nr. 422- XVI din 22.12.2006  privind securitatea generală a produselor;

-    Legea Metrologiei nr. 647-XIII din 17.11.1995;

-    Legea RM cu privire la comerţul interior nr.749-XIII din 23.02.1996;

-    Hotărîrea Guvernului RM nr.996 din 20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj;

-    Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii;

-    Hotărîrea Guvernului nr. 1465  din  08.12.2003 cu privire la aprobarea Regulilor de înlocuire a produselor nealimentare şi a termenelor de garanţie;

-    Hotărîrea Guvernului nr. 1469  din  30.12.2004 privind aprobarea Nomenclatorului produselor din domeniul reglementat, supuse certificării conformităţii obligatorii.

-    Hotărîrea Guvernului nr. 966  din  18.10.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de indicare a preţurilor produselor oferite consumatorilor spre comercializare


2. Acordarea consultanţei consumatorilor, în scopul soluţionării de sine stătător problemele apărute şi pentru a cunoaşte procedurile legale de protejare a drepturilor sale.    

 

3. Examinarea  problemelor abordate cu oferirea răspunsurilor relevante, în limita competenţei,  la  întrebările consumatorilor şi agenţilor  economici prezenţi.

 

4.Aducerea la cunoştinţa autorităţilor publice locale despre rezultatele supravegherii pieţei în raioanele respective pentru perioada a. 2010.

 

5. Solicitarea de la autorităţile publice  locale a listelor agenţilor economici care real activează în raioanele respective.

 

6.Termenul întîlnirilor consultative: 09 - 18 martie (conform anexei).

 

7. Prezentarea de către şeful echipei a rezultatelor obţinute conducerii IPS în termen  de 2 zile după realizarea activităţilor respective.

 

AGENDA

de informare a consumatorilor şi agenţilor economici, dedicate Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor cu genericul „Consumatorii - pentru Servicii Financiare Corecte" :

1. Informarea asistenţei despre tema  întîlnirii organizate în scopul marcării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor şi promovării săptămînii de informare a  consumatorilor;

2. Prezentarea oficială a membrilor echipei de consultanţă;

3. Familiarizarea asistenţei cu drepturile consumatorilor stabilite prin lege;

4. Familiarizarea asistenţei cu obligaţiile şi responsabilităţile agenţilor economici în vederea respectării drepturilor consumatorilor;

5. Scurtă expunere a rezultatelor supravegherii pieţei în teritoriu;

6. Reliefarea problemelor existente ce ţin de domeniul protecţiei consumatorilor;

7. Distribuirea materialelor informative de domeniu în care sunt abordate diverse aspecte de actualitate ale problemelor ce ţin de protecţia consumatorilor;

8.Întrebări şi răspunsuri;

9. Sumarul întîlnirii de informare.

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Prima   »  Presa   »  Evenimente » Întru executarea programului de activitate al Inspectoratului Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor (în continuare Inspectorat) şi cu ocazia marcării Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, Inspectoratul a emis Ordinul nr. 4 din 09.03.2011
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2372766 |  ieri: 1876 |  azi: 2306 |  online: 38   actualizat la: 11.12.2019
Creat de Brand.md