Evenimente APC
Prima   »  Presa   »  Evenimente » Vizita de studiu în Marea Britanie

Vizita de studiu în Marea Britanie  

11.07.2013
  2458 Accesări  

În perioada 17-21 iunie, un grup de patru angajați ai Agenției pentru Protecția Consumatorilor, au vizitat Mara Britanie. Vizita de studiu a avut loc în contextul proiectului Twinning "Suport acordat Agenției pentru Protecția Consumatorilor". Deplasarea a avut drept scop familiarizarea cu bunele practici europene în domeniul protecției consumatorilor și supravegherii pieței din Marea Britanie. De asemenea, vizita de studiu va duce la consolidarea cunoștințelor acumulate în cadrul instruirilor ce au avut și urmează să aibă loc în cadrul proiectului, fapt ce duce la implementarea de succes a acestuia.

Vizita destudiu a început luni, 17 iunie cu deplasarea la Citizens Advice Bureau (CAB) Service în Maidstone, organizație neguvernamentala, ce oferă consultație și consiliere consumatorilor. Discuțiile au fost axate pe pe modul de gestionare a plîngerilor și oferirea consilierii consumatorilor, dar și agenților economici. În cadrul CAB Maidstone activează un "centru de contact", care lucreaza ca un call centru și  oferă telefonic consiliere consumatorilor și agenților economici. În Marea Britanie  activeaza 5 asemenea centre. Centrul de de contact din Maidstone este format din 40 de operatori si este unul din cele mai mari in UK. Operatorii introduc într-o baza de date informatia parvenita, simultan oferind consultatia la telefon. La acest soft au acces toate cele 5 centre din tara. Săptămînal, Tadring Standards (TS-omolugul Agenției pentru Protecția Consumatorilor) primește un raport despre situația curentă, pe care ulterior o examinează și iau masurile de rigoare dupa caz.

Marți, 18 iunie ne-am deplasat la portul maritim Southampton. Aici am avut ocazia să ne familiarizăm cu procedura de examinare a produselor și a actelor de provinientă la toate etapele de deplasare a produselor, începînd cu examinarea manifestului și terminînd cu expedierea produselor dubioase la laboratoarele de încercări și examinarea rezultatelor. Am constatat că este foarte important că produsele neconforme pot fi stopate la frontieră și nu se permite intrarea acestora în țară, deci există deja siguranța că produsele importate și supuse verificărilor de către inspectorii TS, vor fi conforme și nu vor pune în pericol viața și sănătatea consumatorilor. Este de menționat faptul conlucrării strînse între inspectorii vamali și inspectorii TSI. În cazul depistării unor produse suspicioase de către inspectorii vamali, inspectorii TS sunt imediat sesizați pentru a acționa și a lua deciziile respective.

Miercuri, 19 iunie, am avut ocazia să vizităm conferința anuală organizată de TSI  și care întrunenește toți actorii implicați în activitatea de supraveghere a pieței și protecția consumatorilor din Marea Britanie. Aceast eveniment reprezintă o importantă platformă de comunicare pentru specialiștii din aceast domeniu, oferindu-le posibilitatea să împărtășească succesele dar și provocările din activitatea fiecăruia. De asemenea, conferința reprezintă și un valoros cadru educațional, prin organizarea a diverse seminare, ateliere de lucru, etc. Am sesizat că, un accent foarte mare este pus pe conlucrarea autorităților de supraveghere a pieței cu mediul de afaceri. În acest sens, la conferință participă și multe asociații de producători, care oferă consiliere pe aspecte ce țin de siguranța și contrafacerea produselor.

Pe 20 iunie am vizitat aeroportul Gatwick și fabrica de cosmetice "The Body Shop".  Inspectorii moldoveni au avut ocazia să urmărească activitatea unui omologolor în cadrul unui control, dar și să vadă atitudinea unui agent economic asupra conformării la cerințele și standardele de calitate și siguranță.

La aeroportul Gatwick, ca și la portul marin Southampton, am urmărit procedura de examinare a produselor și a actelor de provinientă la toate etapele de deplasare a produselor. Am fost impresionați de conlucrearea eficientă cu autoritățile vamale și dotarea cu echipamentele necesare pentru examinarea și depozitarea produselor, care spre deosebire de un port maritim, trebuie să facă față mai multor produse cu termenul de valabilitate foarte mic și care necesită condiții de păstrare și examinare speciale (fructe și legume proaspete, pește și produse din pește, animale, rămășițe umane, etc.)

Tot pe 20 - 21 iunie, delegația moldovenească a vizitat Trading Standards (TS) din West Sussex și Hampshire County Councils. Trading Standards este o autoritate publică locală spre deosebire de Agenția pentru Protecția Consumatorilor din Moldova, care este o autoritate publică centrală, subordonată Ministerului Economiei. Prin urmare, fiecare regiune (county) a Marii Britanii își are TS local, ce activează în cadrul autorității publice locale. S-a acordat preferiță acestei  formule de activitate, așa cum răspunde cel mai bine problematicii și necesităților specifice zonelor în parte.

Discuțiile purtate cu conducerea instituției, dar și experiența din cadrul inspecțiilor, unde am avut ocazia să-i insoțim pe inspectorii britanici, ne-au permis să scoatem în evidență urmatoarele aspecte:

1.       Este necesar de focusat resurse si capacități pentru procesul de informare și educare a consumatorilor, în special a tinerilor

2.       Stabilirea unui dialog cu mediul de afaceri si consilierea acestuia privind cerintele legale

3.       Deciziile privind activitatea cotidiana ar trebui luate la un nivel mai jos, fapt ce ar permite managerilor sa se focuseze pe aspecte strategice

4.       Instruirea și dezvoltarea profesională continuă  a personalului APC pentru a face față provocărilor și exigențelor în activitatea de supraveghere a pieței

5.       Modernizarea procesului de înregistrare și monitorizare a petițiilor  prin crearea unei base de date comune la care să aibă acces toți angajații antrenați în activitea de supraveghere a pieței și protecției consumatorilor

pe aspecte ce țin de conformitatea și siguranța produselor:

6.       Legiferarea conlucrării cu Serviciul Vamal în scopul identificării produselor periculoase la intrarea lor în țară și stoparea pătrunderii acestora pe piață

7.       Asigurarea specialiștilor cu utilajul și echipamnetele necesare pentru examinarea organoleptică a produselor și crearea unui laborator pentru testarea preventivă a produselor, care ulterior să fie plasate într-un laborator acreditat

Vizita de studiu a fost una foarte productivă, relevantă și a oferit delegației moldovenești posibilitata să vadă cum lucrează în practică sistemul de supraveghere a pieței și protecție a consumatorilor. Interacțiunea cu managerii și inspectorii antrenați în acest domeniu, ne-au ajutat să ne identificăm carențele și necesitățile pentru evoluare.

O vizită similară va avea loc in luna noimbrie în Scoția și în luna octombrie în Lituania.

 

Serviciul de informare si comunicare cu mass-media

tel.:0 22501999

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Prima   »  Presa   »  Evenimente » Vizita de studiu în Marea Britanie
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2375373 |  ieri: 1860 |  azi: 421 |  online: 32   actualizat la: 12.12.2019
Creat de Brand.md