Evenimente APC
Prima   »  Presa   »  Evenimente » Masa rotunda- Modificarea contractului privind administrarea blocului de locuințe

Masa rotunda- Modificarea contractului privind administrarea blocului de locuințe  

10.10.2013
  3321 Accesări  

Astăzi, 10 octombrie 2013, Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC) a întrunit la o masă rotundă conducătorii Întreprinderilor Municipale de Gestionare a Fondurilor Locative (ÎMGFL), reprezentanți ai  Direcției Generale Locativ  Comunale și Amenajare din cadrul Primăriei mun. Chișinău și reprezentantul  Delegației Europene pentru probleme în energie și construcții.

”Contractul de administare a blocului de locuințe, încheiat între proprietarii de locuințe și ÎMGFL va fi modificat și adus în conformitate cu legislația în vigoare de către Direcția Generală Locativ Comunală și Amenajare (DGLCA) în termen de o săptămînă”, așa cum fusese propus anterior de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor - aceasta este afirmația dlui Genadie Dubița, sef-adjunct DGLCA din cadrul Primăriei mun. Chișinău, după discuțiile purtate cu conducerea APC și conducătorii de  ÎMGFL.

Reamintim că, anterior, urmare mai multor plîngeri și sesizări, Agenția pentru Protecția Consumatorilor, a efectuat expertiza juridică a contractului sus menționat. Petiționarii invocau prezența clauzelor abuzive și solicitau implicarea Agenției în examinarea acestui contract. Urmare examinării contractului, pe lîngă depistarea clauzelor abuzive, contractul nu conținea relevarea tuturor condițiilor contractuale pentru deservirea și întreținerea locuințelor, specificate în anexa nr.11 la Regulamentul cu privire la modul de prestare și achitare a serviciilor locative, comunale și necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor și condițiile deconectării acestora de la/reconectării la sisitemele de încălzire și alimentație cu apă, aprobat prin HG nr. 191 din 19.02.2002.

Deoarece parte a contractului este consumatorul mediu, care este partea slabă a raportuli juridic, considerăm necesar ca acest contract să prevadă expres toate clauzele contractuale stabilite prin HG nr.191 din 19.02.2002.

1.     Numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante

2.     Obiectul contractului

3.     Drepturile părţilor

4.     Obligaţiile părţilor

5.      Perioada de acţiune a contractului

6.      Preţul lucrărilor contractate şi modalităţile de plata

7.      Garanţii şi evaluarea calităţii lucrărilor îndeplinite

8.      Responsabilităţile părţilor

9.      Operare de modificare şi reziliere a contractului

10.    Soluţionarea litigiilor

11.    Condiţii suplimentare

12.     Rechizitele părţilor

Obiectul contractului -conţine prevederi generale asupra spectrului de lucrări incluse în tarif, (expuse în Decizia Consiliului municipal precum şi HG 191) fără a asigura o informare detaliată a consumatorului asupra volumului, termenului caracteristicilor calitative ale serviciilor ce urmează a fi efectuate, modul de evaluare a calităţii lucrărilor efectuate, fapt ce nu asigură o elucidare netă a serviciilor oferite, ce limitează dreptul consumatorului la informare. Pct. 2.2 din Contract conţine un spectru mai îngust de obligaţii de cît este prevăzut în HG 191

Drepturile şi Obligaţiile părţilor -  În cadrul Contractului sînt elucidate doar obligaţiunile părţilor încălcîndu-se art.24, 25 al Legii nr.105 . Urmează a fi ajustate prin completările de rigoare. Reieşind din cele expuse contractul urmează să oglindească tot spectrul de servicii prestate incluse în tarif şi urmează a fi adus în concordanţă cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.191 din 19.02.2002 şi Deciziei Consiliului Municipal Chişinău, Nr. 13/5 din 27.12.2007 asigurînd o expunere clară şi informarea adecvată a consumatorului.

-         Dreptul consumatorului la informare referitor la serviciile prestate

-         Dreprul consumatorului de a fi informat referitor la folosirea mijloacelor     financiare primite de administrator

-         Dreptul consumatorului de a solicita reducerea plăţilor pentru serviciile prestate necorespunzător

-         Dreptul la rezilierea contractului

Se recomandă conform art.25 al Legii nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor la pct.4 al contractului de inclus:

Administratorul este obligat, la cererea beneficiarului, să prezinte darea de seamă privind folosirea mijloacelor financiare primite de la beneficiar

Perioada de acțiune a contractului - urmează  a fi modificat  pct.6.2 deoarece termenul expus  în contract "la expirarea termenului" se consideră ultima zi a valabilității contractului. Astfel rezultă că, consumatorul are la dispoziție doar o singură zi pentru a se expune referitor la prelungirea contractului, ceea ce reprezintă clauză abuzivă prevăzută de Legea nr.256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive încheiate cu consuamtorii, potrivit căreia "sunt considerate abuzive clauzele care au ca obiect sau efect: prelungirea automată a unui contract pe o durată determinată, în cazul în care consuamtorul nu și-a exprimat intențiea de a-l prelungi, atunci cînd termenul stabilit pentru ca consumatorul să își exprime intenția de a prelungi contractul este mai mic de 14 zile"

Garanţii şi evaluarea calităţii lucrărilor îndeplinite - Totodată în contract nu este prevăzută răspunderea prestatatorului în cazul cînd nu se respectă termenele de prestare a serviciilor, precum şi volumele prevăzute în contract, modul de constatare a acestui fapt (prin întocmirea actelor semnate de ambele părţi) ce are ca efect micşorarea plăţii pentru servicii. Iar conform prevederilor pct.19 al Regulamentului aprobat prin HG nr.191 din 19.02.2002 „în contractele încheiate între furnizor şi gestionar, gestionar şi şi consumator şi între furnizor şi consumator se va include obligatoriu un punct, care va reglementa modul de reducere a plăţiolor pentru serviciile comunale cu încălcarea termenilor sau de calitate necorespuntătoare din vina furnizorului (gestionarului)

Modificarea și rezilierea contractului - se recomandă: a fi incluse condițiile de reziliere a contractului și termenul de preavizare

Soluționarea litigiilor - se recomandă de specificat conform HG nr. 191 ”toate divergențele dintre gestionari și furnizori generate de lipsa serviciilor sau de prestarea unor servicii necalitative, se vor examina în instanțele judecătorești în termenele stabilite de legislația în vigoare”

 Concluzii

Referitor la contract :

1.     Nu include expunerea clauzelor standard prevăzute în anexa nr.11 HG 191: drepturile )inclusiv dreptul de reducere a plăţii în caz de nerespectare a volumului  şi calităţii lucrărilor, conform pct.19 alin.(2) al Regulamentului aprobat prin HG 191); garanţii şi evaluarea calităţii lucrărilor îndeplinite, perioada contractuală; rezilierea.

2.     Nu conţine o elucidare expresă a plăţii lucărilor.

Ţinînd cont de argumentle menţionalte, contractul urmează a fi adus în concordanţă cu prevederile HG nr.191 din19.02.2002, îi în corespundere cu prevederile art.24, 25 alin. (5)-(7) ale Legii nr.105-XV din 13.03.203 şi să asigure informarea adecvată, completă şi precisă a consumatorului (inclusiv garanţiile, termenii de efectuare şi evaluare a calităţii serviciilor), în vederea oferiiri consumatorului a posibilitpţii reale de a verifica îndeplinirea obligaţiilor contractuale de cptre administrator şi a exercita drepturile sale corelative.

 

10.10.2013

Serviciul de Informare și Comunicare cu Mass-Media

tel.: 022 501 999

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Prima   »  Presa   »  Evenimente » Masa rotunda- Modificarea contractului privind administrarea blocului de locuințe
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2366486 |  ieri: 2226 |  azi: 486 |  online: 11   actualizat la: 06.12.2019
Creat de Brand.md