comerşul electronic


__________
Legile Republicii Moldova
284/22.07.2004 Lege privind comerşul electronic //Monitorul Oficial 138-146/741, 13.08.2004