Prima   »  Legislație   »  Produse alimentare

Produse alimentare

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
4   17   18  
 
Lista Reglementărilor Tehnice (informație utilă pentru consumatori și agenții economici)
Lista_Reglamentrilor_Tehnice.docx (descărcați documentul)
04.05.2015     
HOTĂRÎRE Nr. 775 din 03.07.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice “Produse de panificaţie şi paste făinoase”
Reglementarea tehnică “Produse de panificaţie şi paste făinoase” stabileşte cerinţe minime de calitate şi siguranţă alimentară, care trebuie respectate la fabricarea şi/sau la comercializarea produselor de panificaţie şi pastelor făinoase provenite atît din producţia internă, cît şi din import.
Vezi în : româna   18.08.2014     // 268.325 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 720 din 28.06.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice ”Produse din carne”
Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe minime de calitate şi siguranţa alimentară, de prezentare şi etichetare a produselor care trebuie respectate la fabricarea şi/sau comercializarea produselor din carne destinate consumului uman, provenite atît din producţia autohtonă, cît şi de import.
Vezi în : româna   18.08.2014     // 311.408 Kb  
HOTĂRÎRE Nr. 611 din 05.07.2010 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice „Lapte şi produse lactate”
Reglementarea tehnică „Lapte şi produse lactate” stabileşte cerinţele esenţiale de calitate, ambalare, etichetare, transportare şi depozitare pentru laptele de consum şi produsele lactate, provenite atît din producţia internă, cît şi din import
Vezi în : româna   18.08.2014     // 350.726 Kb
   
LEGE Nr. 1100 din 30.06.2000 cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice*
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic, administrativ, de control şi de asigurare a calităţii în domeniul fabricării şi circulaţiei alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 542.559 Kb  
LEGE Nr. 57 din 10.03.2006 viei şi vinului
Prezenta lege stabileşte bazele juridice, economice şi sociale în sectorul pepinieritului viticol, viticulturii şi vinificaţiei, reglementează raporturile ce apar în activitatea de producere, prelucrare şi comercializare a materialului de înmulţire şi săditor viticol, a strugurilor marfă pentru masă şi pentru vin, a vinurilor şi a altor produse pe bază de must şi vin, a produselor secundare vinicole şi a produselor obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 495.913 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 356 din 11.05.2009 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Sistemul de organizare a pieţei vitivinicole şi trasabilitatea produselor”
Prezenta Reglementare tehnică se referă la organizarea pieţei vitivinicole şi stabileşte: terminologia, norme privind potenţialul de producţie; cerinţe esenţiale pentru vinuri, produse obţinute pe bază de must, produse secundare vinicole, produse obţinute prin valorificarea produselor secundare vinicole; cerinţe faţă de materia primă şi utilajul folosit; cerinţe faţă de procedeele tehnologice utilizate; limitele anumitor procedee tehnologice; cerinţe faţă de etichetare; proceduri de evaluare a conformităţii; cerinţe specifice privind supravegherea pieţei; trasabilitatea producţiei vitivinicole.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 479.853 Kb  
HOTĂRÎRE Nr. 517 din 18.09.1996 privire la aprobarea Regulilor de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant şi a Regulilor de comerţ în pieţele din Republica Moldova
Regulile de funcţionare a reţelei de comerţ ambulant pe teritoriul Republicii Moldova reglementează comerţul prin intermediul centrelor reţelei de comerţ cu amănuntul, desfăşurat de agenţii activităţii comerciale, indiferent de tipul de proprietate şi forma organizatorico-juridică.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 275.601 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 859 din 31.07.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei infrastructurii calităţii în Republica Moldova
Dinamica evoluţiei economice mondiale, precum şi importanţa procesului de globalizare condiţionează, în mod inevitabil, necesitatea armonizării sistemelor de reglementare şi a infrastructurii aferente, întru promovarea producţiei şi comerţului la nivel global.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 495.368 Kb  
   
LEGE Nr. 78 din 18.03.2004 privind produsele alimentare
Prezenta lege stabileşte cadrul juridic privind producerea, prelucrarea şi distribuirea produselor alimentare, precum şi reglementează condiţiile de bază privind circuitul acestor produse, inclusiv asigurarea inofensivităţii lui, în scopul ocrotirii sănătăţii omului, protecţiei intereselor consumatorilor în ceea ce priveşte produsele alimentare, promovării unor practici echitabile în comerţul cu produse alimentare.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 433.29 Kb  
   
HOTĂRÎRE Nr. 996 din 20.08.2003 despre aprobarea Normelor privind etichetarea produselor alimentare şi Normelor privind etichetarea produselor chimice de menaj
Normele privind etichetarea produselor alimentare constituie o reglementare tehnică şi sanitară obligatorie şi se aplică tuturor alimentelor introduse pe piaţa de desfacere a Republicii Moldova.
Vezi în : româna   17.08.2014     
LEGE Nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinară
Prezenta lege stabileşte principalele norme şi cerinţe sanitar-veterinare în Republica Moldova, drepturile şi obligaţiile statului, ale persoanelor fizice şi juridice în procesul producerii, prelucrării, depozitării, transportului şi comercializării animalelor vii şi a produselor de origine animală.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 807.956 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică
Prezentele Reguli stabilesc cerinţele de bază faţă de activitatea tuturor agenţilor economici care prestează servicii de alimentaţie publică pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de forma de proprietate şi subordine, şi reglementează relaţiile dintre agenţii economici şi consumatori la prestarea acestor servicii.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 663.422 Kb  
HOTĂRÎRE Nr. 65 din 26.01.2001 cu privire la aprobarea Regulilor de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare
Regulile de comercializare cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare stabilesc cerinţele de bază privind comercializarea cu amănuntul a unor tipuri de mărfuri alimentare şi nealimentare (carne şi produse din carne, lapte şi produse lactate, îngheţată, margarină, ouă, peşte şi produse din peşte, ţesături, confecţii, articole de încălţăminte, mărfuri electronice, mărfuri electrocasnice) şi, conform prevederilor legislaţiei în vigoare, se extind asupra tuturor agenţilor activităţii comerciale care comercializează mărfurile menţionate, indiferent de forma de proprietate.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 273.124 Kb
   
LEGE Nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar şi la fertilizanţi
Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi politica de stat în sfera activităţii cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi, reglementează condiţiile lor de cercetare, testare, experimentare şi omologare de stat, de fabricare, import, transportare, depozitare, comercializare şi utilizare inofensivă pentru om, animale şi mediu, raporturile aferente supravegherii şi controlului de stat asupra respectării legislaţiei în vigoare, determină drepturile şi obligaţiile întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor şi cetăţenilor, împuternicirile autorităţilor competente în domeniu, faptele ce constituie încălcări, precum şi răspunderea pentru comiterea lor.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 445.577 Kb  
LEGE Nr. 33 din 24.02.2006 privind depozitarea cerealelor şi regimul certificatelor de depozit pentru cereale
Prezenta lege stabileşte bazele juridice şi economice de depozitare a cerealelor şi de formare a pieţei cerealiere, reglementează raporturile juridice ce ţin de subiecţii pieţei cerealiere.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 371.332 Kb
   
LEGE Nr. 10 din 03.02.2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice
Prezenta lege reglementează organizarea supravegherii de stat a sănătăţii publice, stabilind cerinţe generale de sănătate publică, drepturile şi obligaţiile persoanelor fizice şi juridice şi modul de organizare a sistemului de supraveghere de stat a sănătăţii publice.Scopul prezentei legi este asigurarea condiţiilor optime pentru realizarea maximă a potenţialului de sănătate al fiecărui individ pe parcursul întregii vieţi prin efortul organizat al societăţii în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, protejării şi promovării sănătăţii populaţiei şi îmbunătăţirii calităţii vieţii.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 578.068 Kb  
HOTĂRÎRE Nr. 221 din 16.03.2009 cu privire la aprobarea Regulilor privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare
Regulile privind criteriile microbiologice pentru produsele alimentare stabilesc criterii microbiologice pentru anumite microorganisme şi mecanismele de aplicare pe care agenţii economici din sectorul alimentar trebuie să le respecte în cazul în care pun în aplicare măsurile de igienă generale şi speciale.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 223.946 Kb
   
1 2 »»
Prima   »  Legislație   »  Produse alimentare
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2359880 |  ieri: 1525 |  azi: 210 |  online: 36   actualizat la: 04.12.2019
Creat de Brand.md