Prima   »  Legislație   »  Prestări servicii

Prestări servicii

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
17   18   31  
 
LEGE Nr. 256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii
Scopul prezentei legi constă în crearea unui cadru legal corespunzător în vederea asigurării protecţiei intereselor economice ale consumatorilor prin interzicerea şi prevenirea utilizării de clauze abuzive în contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 222.46 Kb  
HOTĂRÎRE Nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul
Regulile specifice de desfăşurare a comerţului cu amănuntul (în continuare – Reguli) reglementează activităţile în comerţul cu amănuntul practicat pe teritoriul Republicii Moldova de persoanele fizice şi juridice (în continuare – comercianţi), indiferent de forma lor juridică de organizare şi tipul de proprietate, stabilesc cerinţe faţă de aceşti comercianţi şi definesc tipologia unităţilor de comerţ.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 432.423 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate
Prezentul Regulament stabileşte regulile generale şi principiile organizatorice de transportare a produselor petroliere, pe care importatorii le vor comercializa ulterior de la producător la consumator.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 183.61 Kb  
LEGE Nr. 285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc
rin prezenta lege se stabileşte cadrul juridic al organizării şi desfăşurării jocurilor de noroc în Republica Moldova.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 418.406 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 204 din 28.03.1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor)
Regulamentul cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor) (în continuare - Regulamentul) stabileşte modul şi condiţiile de activitate a caselor de amanet (lombardurilor), desfăşurată de agenţii economici, indiferent de tipul de proprietate, forma juridică de organizare şi volumul serviciilor prestate, în scopul reglementării de către stat a acestei activităţi.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 222.664 Kb  
HOTĂRÎRE Nr. 1117 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere
Regulamentul de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere (în continuare - Regulament) stabileşte modul de recepţionare, păstrare, evidenţă şi comercializare cu amănuntul a benzinei, motorinei, kerosenului, gazului lampant, gazelor lichefiate, uleiurilor şi lubrifianţilor (în continuare - produse petroliere), cerinţele faţă de protecţia drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor de produse petroliere, contra riscului de a achiziţiona produse petroliere de calitate inferioară, faţă de securitatea pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor, pentru mediul înconjurător, precum şi nivelul de deservire a consumatorilor.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 301.929 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate
Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu Legea privind piaţa produselor petroliere nr.461-XV din 30 iulie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art.821), cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 1027 din 1 octombrie 2001 "Cu privire la unele măsuri de implementare a Legii privind piaţa produselor petroliere" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 120, art. 1074), cu modificările şi completările ulterioare, şi reglementează depozitarea şi comercializarea cu ridicata a produselor petroliere identificate: benzinei, motorinei, gazului lampant, petrolului turboreactor, combustibilului pentru cuptoare, gazului lichefiat, păcurei, uleiurilor şi lubrifianţilor (în continuare - produse petroliere), în urma cărui fapt importatorii organizează livrarea produselor petroliere menţionate vînzătorilor cu amănuntul şi cumpărătorilor cu ridicata.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 301.929 Kb  
LEGE Nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică
Prezenta lege stabileşte cerinţele generale faţă de conţinutul şi modul de elaborare, publicare şi aplicare a reglementărilor tehnice pentru a asigura transparenţa procesului de reglementare şi circulaţia liberă a produselor şi serviciilor, stabileşte drepturile şi obligaţiile autorităţilor de reglementare, precum şi cerinţele faţă de supravegherea pieţei în scopul protecţiei pieţei interne de produsele periculoase, falsificate şi neconforme cerinţelor prescrise şi/sau declarate.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 41.302 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 13 din 31.07.2007 privind utilizarea şi comercializarea produselor alimentare în instituţiile pentru copii
În scopul ameliorării statutului nutriţional al copiilor şi promovării alimentaţiei sănătoase, reducerii impactului negativ asupra stării de dezvoltare fizică şi de sănătate a copiilor, reducerii consumului de produse alimentare cu densitate energetică înaltă, conţinut sporit în grăsimi şi redus în nutrimente, produse uşor alterabile, în baza art.42 al Legii privind asigurarea sanitaro-epidemiologică a populaţiei
Vezi în : româna   17.08.2014     // 303.924 Kb  
LEGE Nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor
Prezenta lege stabileşte cadrul legal general pentru asigurarea securităţii produselor plasate pe piaţa Republicii Moldova.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 245.695 Kb
   
LEGE Nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare
Prezenta lege stabileşte bazele juridice, sociale, economice şi organizatorice ale activităţii de standardizare în Republica Moldova. Standardizarea, ca factor important ce influenţează asupra întregii economii naţionale, ocrotirii vieţii şi sănătăţii oamenilor, protecţiei mediului înconjurător şi are menirea să înlăture barierele tehnice în calea integrării ţării în comerţul internaţional, constituie prerogativa statului.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 406.34 Kb  
LEGE Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii
Prezenta lege stabileşte cadrul legal pentru activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformităţii, realizată cu titlu obligatoriu sau voluntar, pentru plasarea produselor pe piaţă şi pentru activitatea de evaluare a conformităţii, indiferent de faptul că această evaluare este obligatorie sau nu la produsele introduse pe piaţă şi/sau utilizate în Republica Moldova.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 478.783 Kb
   
LEGE Nr. 278 din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun
Prezenta lege stabileşte bazele juridice, economice şi sociale de organizare a activităţii de cultivare, de prelucrare postrecoltare şi industrială a tutunului, de import, de fabricare, de păstrare şi de comercializare a produselor din tutun, reglementează raporturile ce apar în cadrul acestor activităţi şi prevede unele măsuri de prevenire şi combatere a consumului articolelor din tutun.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 361.603 Kb  
LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător*
Prezenta lege determină cadrul juridic, organizatoric şi economic de reglementare prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin licenţiere şi este orientată spre asigurarea respectării condiţiilor, stabilite prin lege pentru desfăşurarea genurilor de activitate supuse reglementării prin licenţiere.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 556.017 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 1445 din 04.01.2004 referitor la aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2004
Prezenta Listă oficială stabileşte, în conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 647-XIII din 17 noiembrie 1995, sortimentul mijloacelor de măsurare legale (MML), utilajul de încercări supuse controlului metrologic legal aplicabil acestora, modalităţile de control metrologic legal şi intervalele maxime admise între două verificări, atestări succesive.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 180.502 Kb  
HOTĂRÎRE Nr. 1300 din 30.12.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant
Regulamentul cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 218.45 Kb
   
LEGE Nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător
Prezenta lege reglementează desfăşurarea unor genuri de activitate de întreprinzător printr-un sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidenţă şi de dări de seamă în baza utilizării patentei de întreprinzător.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 306.607 Kb  
LEGE Nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător
Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea principiilor de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător, procedura de revizuire a actelor normative potrivit acestor principii. Prezenta lege nu se referă la activitatea de întreprinzător din domeniul financiar (bancar şi nebancar).
Vezi în : româna   17.08.2014     // 233.996 Kb
   
HOTĂRÎRE Nr. 1141 din 04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii
Prezentul Regulament stabileşte modul de înregistrare în Registrul de reclamaţii a pretenţiilor şi reclamaţiilor consumatorilor, apărute după efectuarea actului de cumpărare sau prestării serviciului, şi de ţinere a acestuia de către agenţii economici care desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul sau prestează servicii populaţiei (reţeaua staţionară de comerţ cu amănuntul, alimentaţie publică, farmacii, ateliere de reparaţii, frizerii etc., în continuare - unităţi, deţinători de patentă), indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 141.601 Kb  
HOTĂRÎRE Nr. 955 din 21.08.2004 despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor
Prezentul regulament-tip reglementează activitatea tuturor tipurilor de pieţe ce funcţionează în calitate de subiecţi ai antreprenoriatului, constituiţi în baza deciziei de repartizare a terenului de pămînt sau titlului de autentificare a dreptului deţinătorului de teren şi a autorizaţiei pentru dreptul de amplasare, eliberate în modul stabilit de către autorităţile administraţiei publice locale şi care nu pot substitui documentele de constituire a agentului economic, prevăzute de legislaţia în vigoare. Scopul prezentului regulament-tip este protejarea intereselor şi satisfacerea necesităţilor consumatorilor.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 232.03 Kb
   
1 2 »»
Prima   »  Legislație   »  Prestări servicii
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2359963 |  ieri: 1525 |  azi: 292 |  online: 24   actualizat la: 04.12.2019
Creat de Brand.md