Prima   »  Legislație   »  Legislație generală

Legislație generală

ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
15   17   18   22   23  
 
   
Legea Nr.190-XIII cu privire la petiţionare
Prezenta lege determină modalitatea de examinare a petiţiilor cetăţenilor Republicii Moldova, adresate organelor de stat, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, în scopul asigurării protecţiei drepturilor şi intereselor lor legitime.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 229.697 Kb  
Legea nr.982-XIV privind accesul la informaţie
Prezenta lege are drept scop: a) crearea cadrului normativ general al accesului la informaţiile oficiale; b) eficientizarea procesului de informare a populaţiei şi a controlului efectuat de către cetăţeni asupra activităţii autorităţilor publice şi a instituţiilor publice; c) stimularea formării opiniilor şi participării active a populaţiei la procesul de luare a deciziilor în spirit democratic.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 274.469 Kb
   
LEGEA Metrologiei Nr.19 din 04.03.2016
Prezenta lege stabileşte bazele metrologiei legale şi are ca obiectiv asigurarea uniformităţii şi exactităţii măsurilor, protejarea persoanelor fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare juridică, împotriva efectelor nocive ale măsurilor incorecte sau false.
Vezi în : româna   17.08.2014     
Legea Nr.105-XV din 13.03. 2003 privind protecţia consumatorilor
Prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoanelor în calitatea lor de consumatori.
Vezi în : româna   17.08.2014     // 581.925 Kb
   
LEGE Nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior
Scopul prezentei legi este crearea cadrului juridic corespunzător desfăşurării activităţilor de comerţ prin dezvoltarea reţelei de distribuţie a produselor şi serviciilor comerciale în condiţiile respectării liberei concurenţe, protecţiei vieţii, sănătăţii, securităţii şi intereselor economice ale consumatorilor.
Vezi în : româna   русский   15.11.2013     // 63.257 Kb  
Legea Nr. 124 cu privire la energia electrică
Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2003/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2003 privind normele comune pentru piaţa internă a energiei electrice şi abrogarea Directivei 96/92/CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 176 din 15 iulie 2003. Scopul prezentei legi este instituirea unui cadru legal pentru funcţionarea eficientă, reglementarea şi deschiderea pe etape a pieţei energiei electrice, pentru desfăşurarea activităţilor specifice sectorului electroenergetic şi pentru producerea energiei termice la centralele electrice de termoficare, în condiţii de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate, transparenţă, cu respectarea normelor de calitate, de securitate şi de protecţie a mediului.
Vezi în : româna   русский   23.12.2009      Monitorul Oficial Nr. 23-24 din 12.02.2010  // 141.973 Kb
   
Legea Nr. 284-XV privind comerţul electronic
Scopul prezentei legi este crearea cadrului juridic pentru efectuarea comerţului electronic, stabilirea principiilor de reglementare şi susţinere de către stat a activităţii în domeniul comerţului electronic, precum şi stabilirea regimului juridic al contractelor şi comunicărilor electronice privind vînzarea bunurilor, executarea lucrărilor sau prestarea serviciilor. Prezenta lege stabileşte modul de utilizare a informaţiei în formă electronică în cadrul relaţiilor ce apar între participanţii la comerţul electronic.
Vezi în : româna   русский   22.07.2004      Monitorul Oficial Nr. 138-146 din 13.08.2004  // 2.012 Kb  
   
Prima   »  Legislație   »  Legislație generală
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 1122378 |  ieri: 1655 |  azi: 448 |  online: 31   actualizat la: 26.06.2017
Creat de Brand.md