vezi mai mult

„TAXIMETRU. Ce trebuie să cunoaștem despre acest mijloc? Și cum funcționează acesta?”
  
 
Află ce trebuie să știi când îți alimentezi mașina la stațiile PECO
  
 
Produsele necorespunzătoare sau produsele cu defect
Vezi în : româna     // 4895.374 Kb  
 
Prima   »  7 Sfaturi utile pentru consumatori » Este important să cunoaștem cîteva noțiuni din domeniul protecției consumatorilor

Este important să cunoaștem cîteva noțiuni din domeniul protecției consumatorilor  

01.08.2016
  2026 Accesări  

Pentru a găsi mai lesne răspunsuri la diverse întrebări ce pot apărea, este important să cunoaștem următoarele noțiuni din domeniul protecției consumatorilor

Cine este consumatorul?

Orice persoană fizică ce intenționează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

Ce include noțiunea de agent economic?

Orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitatea de întreprinzător, care fabrică, transportă, comercializează produse ori părți din produse, prestează servicii (execută lucrări).

Care agent economic este numit producător?

  • Agent economic care fabrică un produs finit, o parte componentă a unui produs sau materie primă;
  • Agent economic care aplică pe produs numele său, marca comercială sau un alt semn distinctiv;
  • Agent economic care modifică caracteristicile produsului;
  • Reprezentant, înregistrat în Republica Moldova, a unui agent economic al cărui sediu se află în afara Republicii Moldova;
  • Agent economic care importă produse;
  • Distribuitor sau vînzător al produsului importat în cazul în care importatorul nu este cunoscut;
  • Distribuitor sau vînzător al produsului, în cazul în care importatorul nu poate fi identificat, dacă acesta, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii, nu a informat persoana prejudiciată asupra identității importatorului.

Care agent economic este numit vînzător?

Orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care desfășoară activitate comercială în relațiile cu consumatorii.

Care agent economic este numit prestator?

Orice persoană juridică sau fizică autorizată pentru activitate de întreprinzător, care prestează servicii.

Ce este un produs?

Bun material destinat pentru consum sau utilizare individuală, sunt, de asemenea, considerate produse energia electrică și termică, gazele, apa, livrate pentru consum individual.

Ce este un serviciu?

Activitate, alta decît cea din care rezultă produse, desfășurată în scopul satisfacerii unor necesități ale consumatorilor.

Ce este o lucrare?

Ansamblu de acțiuni prin care se obține un produs sau se modifică caracteristicile acestuia.

Ce este un produs, serviciu inofensiv (sigur)?

Produs, serviciu care nu prezintă risc pentru viața, sănătatea, ereditatea și bunurile consumatoriloir sau mediul înconjurător.

Ce este un produs, serviciu periculos?

Produs, serviciu care nu poate fi definit ca inofensiv.

Ce este un produs de folosință îndelungată?

Produs tehnic complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durata de funcționare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere.

Ce sunt cerințe prescrise?

Cerințe stabilite în acte normative, inclusiv în documente normative de standartizare.

Ce este durata de funcționare?

Perioadă de timp, stabilită de către producător (agentul economic care fabrică un produs) în documentele normative pentru produsele de folosință îndelungată, în cadrul căreia produsele, altele decît cele pentru care a fost stabilit termen de valabilitate trebuie să-și mențină caracteristicile specifice cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, exploatare și consum.

Ce este termen de valabilitate?

Perioadă de timp, stabilită de către agentul economic care fabrică un produs perisabil sau un produs care, în scurt timp, poate deveni periculos pentru sănătatea consumatorilor, în cadrul căreia produsul trebuie să-și păstreze caracteristicile specifice, cu condiția respectării regulilor de transport, manipulare, depozitare, păstrare, utilizare și consum. Pentru produsele alimentare și medicamente, termenul de valabilitate este data-limită de consum.

Ce este termen de garanție?

Perioadă de timp, prescrisă sau declarată, care curge de la data achiziționării produsului, serviciului și în cadrul căreia produsul, serviciu trebuie să-și păstreze caracteristicile prescrise sau declarate, iar producătorul, vînzătorul, prestatorul își asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii pe cheltuiala sa a produsului serviciului necorespunzător dacă deficiențele nu sunt imputabile consumatorului. Pentru producția alcoolică, termen de garanție constituie perioada de timp, stabilită de producător în documentele normative, care curge de la data îmbutelierii și în cadrul căreia produsul achiziționat trebuie să-și păstreze caracteristicile prescrise sau declarate.

Ce este calitatea?

Ansamblu de caracteristici ale unui produs, serviciu, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinației, necesitățile explicite sau implicite.

Ce este declarația de conformitate?

Declarația scrisă, făcută de producător, prestator sau reprezentantul oficial al acestora, prin care aceștia declară, pe propria răspundere, că produsul serviciul este conform condițiilor prescrise.

Ce este o clauză abuzivă?

Clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul și care, prin ea însăși ori împreună cu alte clauze din contract, creează, în detrimentul consumatorului și contrar cerințelor bunei-credințe, un dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților.

Ce este plasarea pe piață a unui produs?

Acțiune de a face disponibile produsele pe piața Republicii Moldova, inclusiv păstrarea lor în scopul distribuirii, oferirii prin vînzare sau prin oricare altă formă de transmitere contra plată ori cu titlu gratuit.

Ce sunt practicile comerciale abuzive?

Metode de vînzare, restrictive sau condiționate, care afectează interesele consumatorilor.

Ce este un produs falsificat (contrafăcut)?

Produs, fabricat din alți componenți, în alte proporții sau în alte condiții decît cele stabilite în documentele normative, care este drept veritabil.

Ce este un produs, serviciu necorespunzător (defectuos)?

Produs, serviciu, care nu corespunde cerințelor prescrise sau declarate.

Ce este un viciu (deficient) a unui produs, serviciu?

Defect al unui produs, serviciu care le face necorespunzătoare cerințelor prescrise sau declarate.

Ce este un viciu (deficient) ascuns?

Defect al calității unui produs, serviciu, care, existînd la momentul livrării produsului, prestării serviciului, nu a fost cunoscut de către consumator și nici nu a putut fi depistat prin mijoace obișnuite de control.

Ce este un prejudiciu cauzat consumatorului?

Daună materială și/sau morală adusă consumatorului prin distrugerea, deteriorarea sau diminuarea averii, precum și daună cauzată vieții, sănătății și eredității lui în urma consumului și/sau utilizării produselor, serviciilor necorespunzătoare ori în urma refuzului sau tergiversării neîntemeiate a încheierii contractului de prestare a serviciului.

Ce este interes economic?

Totalitatea cerințelor înaintate de consumator față de vînzător, prestator privind remedierea sau înlocuirea gratuită ori obținerea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător și privind repararea prejudiciului cauzat, precum și alte cerințe ce țin de interesul material al consumatorului.

Rețineți:

Aceștea sunt termenii utilizați în Legea privind protecția consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003.

 

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media

 tel. 022 501 935

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 
  Mărimea textului în document
Close
Prima   »  7 Sfaturi utile pentru consumatori » Este important să cunoaștem cîteva noțiuni din domeniul protecției consumatorilor
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2375351 |  ieri: 1860 |  azi: 401 |  online: 12   actualizat la: 12.12.2019
Creat de Brand.md