vezi mai mult

„TAXIMETRU. Ce trebuie să cunoaștem despre acest mijloc? Și cum funcționează acesta?”
  
 
Află ce trebuie să știi când îți alimentezi mașina la stațiile PECO
  
 
Produsele necorespunzătoare sau produsele cu defect
Vezi în : româna     // 4895.374 Kb  
 
Prima   »  7 Sfaturi utile pentru consumatori » ATENȚI LA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE

ATENȚI LA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE  

29.12.2017
  901 Accesări  

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) recomandă consumatorilor să se informeze asupra prevederilor cuprinse în Legea Nr. 256 din  09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii și să verifice în contractele pe care  aceștia le dețin dacă există posibile clauze abuzive. O clauză contractuală se consideră abuzivă dacă nefiind negociată în mod individual cu consumatorul creează, contrar cerinţelor de bună-credinţă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, în detrimentul consumatorului, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din contract.

Sunt considerate abuzive clauzele care au ca obiect sau efect:

a) excluderea sau limitarea răspunderii prevăzute de lege a comerciantului în cazul decesului consumatorului sau al vătămării lui corporale şi/sau al deteriorării bunurilor lui materiale ca urmare a acţiunii sau a inacţiunii comerciantului;

b) excluderea sau limitarea drepturilor prevăzute de lege ale consumatorului faţă de comerciant sau faţă de o altă parte, în cazul neîndeplinirii totale sau parţiale ori al îndeplinirii necorespunzătoare a oricăreia dintre obligaţiile contractuale de către comerciant, inclusiv a opţiunii de a compensa o datorie către comerciant cu o creanţă pe care consumatorul o poate avea împotriva acestuia;

c) încheierea unui acord care creează obligaţii pentru consumator şi prin care furnizarea de servicii de către comerciant este supusă unei condiţii a cărei îndeplinire depinde doar de voinţa acestuia din urmă;

d) acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite de consumator, în cazul în care acesta din urmă decide să nu încheie contractul sau să nu îl execute, fără a se prevedea dreptul consumatorului de a primi o compensaţie în sumă cel puţin echivalentă de la comerciant, dacă acesta este partea ce rezoluţionează ori reziliază contractul, după caz;

e) solicitarea de la orice consumator care nu şi-a îndeplinit obligaţia să plătească drept compensaţie o sumă disproporţionată în raport cu prejudiciul cauzat de neonorarea obligaţiilor contractuale;

f) acordarea dreptului comerciantului de a rezoluţiona sau, după caz, de a rezilia la discreţia sa contractul, în timp ce consumatorului nu i se acordă aceeaşi posibilitate, sau acordarea permisiunii comerciantului de a reţine sumele plătite pentru bunuri/servicii care nu au fost încă furnizate/prestate de către acesta, în cazul în care comerciantul este cel care reziliază contractul;

g) acordarea posibilităţii comerciantului de a rezilia un contract cu durată nedeterminată fără un preaviz în termen rezonabil în formă scrisă, cu excepţia cazurilor în care există motive întemeiate de a face acest lucru;

h) prelungirea automată a unui contract cu durată determinată, în cazul în care consumatorul nu şi-a exprimat intenţia de a-l prelungi, atunci cînd termenul stabilit pentru ca consumatorul să îşi exprime intenţia de a prelungi contractul este mai mic de 14 zile;

i) obligarea irevocabilă a consumatorului de a respecta clauze cu care acesta nu a avut posibilitatea reală să se familiarizeze înainte de încheierea contractului;

j) acordarea dreptului comerciantului de a modifica unilateral clauzele fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract;

k) acordarea dreptului comerciantului de a modifica unilateral, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în contract sau prin referinţă la prevederile actelor normative în domeniu, orice caracteristici ale produsului sau ale serviciului care urmează să fie furnizat;

l) prevederea ca preţul bunurilor să fie stabilit în momentul livrării sau acordarea de posibilităţi comerciantului să mărească preţul acestora fără să îi acorde consumatorului dreptul corespunzător de a rezilia contractul, în cazul în care preţul final este nejustificat de mărit sau disproporţionat în raport cu preţul convenit la încheierea contractului, ţinîndu-se cont de circumstanţele obiective care au determinat comerciantul să modifice preţul;

m) acordarea dreptului comerciantului de a stabili dacă bunurile sau serviciile furnizate sînt conforme cu contractul sau acordarea acestuia a dreptului exclusiv de a interpreta orice clauză din contract;

n) limitarea obligaţiei comerciantului de a respecta angajamentele asumate de către intermediarii sau de către reprezentanţii acestuia sau asumarea angajamentelor de către acesta, cu condiţia respectării unei anumite formalităţi neprevăzute în mod expres de lege;

o) obligarea consumatorului să îşi îndeplinească toate obligaţiile, chiar în cazul în care comerciantul nu îşi respectă obligaţiile corelative;

p) acordarea posibilităţii comerciantului de a îşi cesiona drepturile şi obligaţiile prevăzute de contract, în cazul în care această acţiune poate servi la reducerea garanţiilor pentru consumator, fără acordul acestuia din urmă;

q) excluderea sau obstrucţionarea dreptului consumatorului de a intenta acţiune în instanţă judecătorească sau de a exercita orice alt drept prevăzut de lege, în special prin obligarea consumatorului de a soluţiona orice litigiu exclusiv prin arbitraj, care nu este reglementat de dispoziţiile legale, restricţionînd în mod nejustificat dovezile aflate la dispoziţia consumatorului sau impunîndu-i sarcina probei care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă, trebuie să îi revină altei părţi la contract;

r) limitarea răspunderii comerciantului pentru defectele ascunse ale produselor şi/sau ale serviciilor;

s) acordarea posibilităţii comerciantului de a restricţiona transferul de garanţie la recomercializarea produsului de către consumatorul iniţial;

t) impunerea unui termen consumatorilor mai mic decît cel prevăzut de lege pentru notificarea comerciantului despre anumite defecte ale produsului sau ale serviciului;

u) condiţionarea de către comerciant a prestării serviciului cu un anumit tip de mijloc de măsurare, deşi mijlocul de măsurare utilizat deja de consumator este legal;

v) excluderea sau limitarea dreptului consumatorului de a rezoluţiona sau, după caz, de a rezilia contractul în cazul în care comerciantul:

- a modificat unilateral clauzele contractuale în condiţiile stipulate la lit.j);

- nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale;

w) exonerarea comerciantului de obligaţia prevăzută de lege de a soma consumatorul sau de a-i stabili un termen pentru executarea obligaţiilor contractuale.

Dacă consumatorii observă astfel de clauze sunt rugați să se adreseze cu toate actele doveditoare, pentru ca APCSP să întreprindă acțiunile care se impun.

Totodată, APCSP îndeamnă consumatorii să fie vigilenți  atunci cînd li se propun acte adiționale la contractele de adeziune (credite bancare/nebancare, utilități, telefonie fixă și mobilă, cablu etc) spre semnare, să le consulte cu atenție înainte de semnare si să ceară explicații suplimentare instituțiilor care le propun. Daca nu vă este clar pe deplin despre formulările și termenii folosiți în actele adiționale, consumatorii sunt rugați să se adreseze la APCSP pentru a primi informații și îndrumări de la personalul specializat

 

 

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 
  Mărimea textului în document
Close
Prima   »  7 Sfaturi utile pentru consumatori » ATENȚI LA ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2367598 |  ieri: 2226 |  azi: 1505 |  online: 11   actualizat la: 09.12.2019
Creat de Brand.md