Prima   »  Cazuri de succes » Un agent economic din mun. Chișinău urmează să achite suma de 61 200 lei ca penalitate pentru nerespectarea termenului de examinarea a petiției consuamtorului

Un agent economic din mun. Chișinău urmează să achite suma de 61 200 lei ca penalitate pentru nerespectarea termenului de examinarea a petiției consuamtorului  

30.01.2015
  1876 Accesări  

În luna august 2013, consumatorul X a procurat dintr-un magazin de electrocasnice din mun. Chişinău, un televizor în valoare de 36 000 lei. Peste o anumită perioada televizorul a început să aibă probleme de stingere, intrarea USB nu funcționa și foarte frecvent nu reacționa comenzilor de pe telecomandă.

Pe data de 6 iunie 2014, televizorul avînd certificat de garanţie, consumatorul a depus la magazinul de unde a fost procurat o cerere prin care a solicitat înlocuirea televizorului defect cu un alt produs similar, iar dacă înlocuirea nu este posibilă, consumatorul a solicitat să-i fie restituită contravaloarea (costul) televizorului menţionat în sumă de 36 000 lei. Conform Legii nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, cererea consumatorul X urma că să fie executată în termen de 14 zile de la data depunerii.

Vînzătorul nu s-a conformat prevederilor Legii nr 105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor și nu a înlocuit televizorul defect sau contravaloarea acesteia, la expirarea termenului de 14 zile din data depunerii cererii, consumatorul s-a adresat cu o petiţie Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor (APC). În urma examinării petiţiei și efectuării controlului de stat la APC a emis o prescripţie privind înlăturarea a neconformităţilor şi o decizia privind restituirea contravalorii televizorului în sumă de 36000 lei. Consumatorul a asteptat o perioada de timp ca s-i fie restituiti banii, însă administrația magazinului mereu nu dispunea de timp pentru a executa decizia APC. Ca mai apoi pe 25.07.14, consumatorul X să fie chemat la magazin și restituit contravaloarea produsului în valoare de 36 000 lei.

Dar este foarte important să atragem atenția că administraţia magazinului a satisfăcut cererea consumatorului cu o întîrziere de 34 zilei a privind restituirea contravalorii televizorului defect. Conform art. 18 alin. 1 al Legii privind protecţia consumatorilor, remedierea gratuită a deficienţelor apărute la produs, serviciu, înlocuirea gratuită sau restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanţie sau termenului de valabilitate, deficienţe care sînt imputabile consumatorului, se face necondiţionat de către vînzător, prestator într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice de la data înaintării reclamaţiei de către consumator sau în termenul stabilit prin contract. Conform art. 32, alin. 1 al Legii menţionate, pentru încălcarea termenelor prevăzute la art.18 alin.(l), vînzătorul, prestatorul achită consumatorului penţru fiecare zi (oră, dacă termenul a fost stabilit în ore) depăşită o penalitate în mărime de 5% din preţul produsului, serviciului în vigoare la data examinării reclamaţiei consumatorului. Conform normelor suscitate, calculăm penalitatea, după cum urmează: 36 000 (costul televizorului) X 5 % X 34 zile (întîrziere) = 61 200 lei MDL.

Conform art. 20 al Legii privind protecţia consumatorilor, consumatorul este în drept să pretindă repararea prejudiciului cauzat de produsele, serviciile necorespunzătoare indiferent de faptul dacă s-a aflat sau nu în relaţii contractuale cu vînzătorul, prestatorul. Prejudiciul moral cauzat consumatorului de către producător, vînzător, prestator prin încălcarea drepturilor lui prevăzute de prezenta lege, precum si de alte acte normative, se repară în mărimea stabilită de instanţa judecătorească. Reieşind din cele expuse mai sus, consumatorul s-a adresat în instanţa de judecată pentru încasarea penalităţilor şi prejudiciului moral suportat.

În data de 26 ianuarie 2015, procesul de judecată a fost cîștigat de consumator alături de APC, ce a participat în calitate de intervenient accesoriu. Judecatoria Buiucani a emis o hotărîre prin care consumatorul urmează să încaseze suma de 500 lei în calitate de prejudiciul material și 61 200 lei cu titlul de penalitate pentru nerespectarea termenelor de restituire a contravalorii produsului.

 
  Mărimea textului în document
Close
Prima   »  Cazuri de succes » Un agent economic din mun. Chișinău urmează să achite suma de 61 200 lei ca penalitate pentru nerespectarea termenului de examinarea a petiției consuamtorului
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2366346 |  ieri: 2226 |  azi: 379 |  online: 36   actualizat la: 06.12.2019
Creat de Brand.md