vezi mai mult

Ajută-l pe Moș Nicolae și Moș Crăciun să aleagă jucării sigure!
  
 
Fii vigilent la alegerea bradului artificial și a decorațiunilor pentru pomul de Crăciun!
  
 
Alegeți instalații luminoase sigure pentru pomul de Crăciun!
  
 
Prima   »  Presa   »  Comunicate de presă » APC vă informează despre rezultate activității desfășurate în primul semestru

APC vă informează despre rezultate activității desfășurate în primul semestru  

31.07.2014
  1226 Accesări  

Agenția pentru Protecția Consumatorilor (APC) în cadrul Planului de activitate pentru anul 2014 are un șir de obiective principale ce țin de domeniul supravegherii pieţei şi protecţiei consumatorilor, orientate spre asigurarea conformităţii, siguranţei produselor/ serviciilor plasate pe piaţă prin dezvoltarea capacităţilor de supraveghere a pieţei şi asigurarea unui nivel adecvat de protecţie a consumatorilor prin informare, examinarea reclamaţiilor, în limitele competenţelor atribuite.

În perioada ianuarie -iunie 2014, APC a desfășurat activităţi de control la operatorii economici ale căror produse şi servicii prezintă riscuri, au prejudiciat sau ar fi putut prejudicia interesele economice ale consumatorilor, ca urmare a constatărilor proprii şi a informaţiilor provenite din mass-media sau de la alte structuri ale administraţiei publice, de la consumatori sau asociaţii ale acestora.

În rezultatul evaluării gradului de risc, pentru semestrul I au fost planificate şi coordonate cu Cancelaria de Stat 726 controale de stat, la agenţii economici care plasează pe piaţă produse/prestează servicii consumatorilor. 

S-au efectuat - 1167 controale, la 1004 agenţi economici, dintre care:

Controale planificate conform Graficului de control - s-au efectuate în total 673 controale, în 482 controale au fost constatate nerespectări ale prevederilor legislaţiei în domeniul protecţiei consumatorilor:

Controale inopinate - s-au efectuat 494 controale, în 362 controale au fost constatate nerespectări ale prevederilor legislatiei în domeniul protecţiei consumatorilor, pentru care au fost aplicate masurile de rigoare, inclusiv sancţiuni contravenţionale:

în baza plîngerilor înregistrate - 274 din total controale efectuate, depistate încălcări prin 171 controale:

§  alimentare/servicii - 125 controale, depistate încălcări - 84

§  industriale/servicii - 127controale, depistate încălcări - 77;

§  metrologie legală - 4 controale, depistate încălcări- 2 control;

§  servicii metrologice -6 controale, depistate încălcări-5 controale;

§  produse petroliere - 12 controale, depistate încălcări - 3 controale.

§  în baza demersurilor parvenite de la autorităţi - 107 controale, depistate încălcări prin 87 controale;

§  în scopul trasabilităţii produselor - 4 controale, depistate încălcări prin 3 controale;

§  autosesizări (calitatea cărnii,zahăr ) - 3 controale, depistate încălcări prin controale;

§  controale repetate - 4 controale, depistate încălcări prin 2 controale;

§  în baza dispoziţiei/ordinului directorului Agenţiei - 102 controale (tematice inopinate), depistate încălcări prin 96;

În comun cu alte autorităţi au fost efectuate 15 controale complexe. 

 

Au fost supuse controlului produse în sumă de 248.46 mln. lei, din care 7,17 necorespunzătoare inclusiv:

produse alimentare, inclusiv alcoolice - 604 controale, în sumă de 165,028 mln lei, necorespunzătoare în sumă de 3,046 mln lei;

produse industriale - 386  controale, în sumă de 42,886 mln lei, necorespunzătoare în sumă de 3,8mln lei;

produse petroliere - 73  controale, în sumă de 38,704 mln lei, necorespunzătoare în sumă de 0,0018mln lei.

mijloace de măsurare, medicamente - 104 controale, în sumă de 0,84 mln lei, necorespunzătoare în sumă de 0,345mln lei.

Produse cu originea de import au fost verificate prin 658 controale, în sumă de 69,897 mln lei, necorespunzătoare au fost stabilite în sumă de 6,15 mln lei.

 

Încălcările depistate în cadrul controalelor de stat: 

neafişarea la vedere a  informaţiei pentru consumatori - 202 cazuri;

plasarea pe piaţă, comercializarea produselor nemarcate/marcate neconform, fără informaţia în limba de stat - 251 cazuri;

neinminarea bonului de   casă/lipsa indicatoarelor de preţ - 222 cazuri;

lipsa registrului de reclamaţii - 118 cazuri;

lipsa certificatelor /declaraţiilor de conformitate - 119cazuri;

utilizarea mijloacelor de măsurare neverificate metrologic- 82 cazuri;

lipsa pretului unitar - 36 cazuri;

termenul de valabilitate al produselor expirat - 61 cazuri, 435 loturi produse, în sumă de 146,493 mii lei;

înşelarea consumatorului - 44 cazuri;

produse necorespunzătoare cerinţelor de calitate şi inofensivitate -  10 cazuri;

nerespectarea disciplinei tehnologice la fabricare - 34 cazuri;

lipsa autorizaţiilor de funcţionare/licenţelor - 28 cazuri;

nesoluţionarea plîngerilor în termen - 30 cazuri;

lipsa facturilor fiscale - 1caz.;

falsificare - 1caz(bauturi alcoolice); 

utilizarea practicilor comerciale incorecte - 15 cazuri; 

clauze abuzive in contracte - 8 cazuri;

marcarea eronată a produselor - 4 cazuri

refuz de a înregistra petiţia - 7 cazuri. 

Produsele necorespunzătoare, în sumă de 7,17 (2, mln lei, au fost interzise spre comercializare. 

Pentru neconformităţile depistate în cadrul supravegherii pieţei, în privinţa agenţilor economici şi persoanelor responsabile au fost aplicate următoarele măsuri juridice:

§  665 prescripţii de înlăturare a neconformităţilor ;

§  326 prescripţii de interzicere temporară a lotului

§  84 prescripţii de interzicere a utilizării mijloacelor de măsurare  neverificate, defectate;

§  11 decizii de remediere gratuită, înlocuire gratuită, restituire a contravalorii produsului/serviciului necorespunzător;

§  7 decizii de încetare a practicilor comerciale incorecte;

De semenea APC a reprezentat interesele economice ale consumatorilor în 58 şedinţe de judecată.

Litigiile Agenţiei aflate pe rolul instanţei judecătoreşti, în perioada trim.I - 158  dosare (Cauze civile şi de contencios administrativ). 

Pentru mai multe detalii despre activitatea APC în perioada ianuarie-iunie 2014, accesați linkul de mai jos.

http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=136&id=743&t=/Transparenta/Rapoarte/Raport-de-activitate-pentru-semestrul-I-2014

 

 

 

 
  Mărimea textului în document
Close
Prima   »  Presa   »  Comunicate de presă » APC vă informează despre rezultate activității desfășurate în primul semestru
Adresa: mun.Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, MD-2012. Tel. +373 22 501 980    Fax. +373 22 501 981
Total vizitatori: 2372950 |  ieri: 2337 |  azi: 133 |  online: 11   actualizat la: 11.12.2019
Creat de Brand.md