print
Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă
12.05.2017

ANUNȚ

Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante, după cum urmează:

 

Șef al Serviciului finanțe și contabilitate

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Varta Violina

 

Inspector superior al Direcției control metrologic și produse petroliere (Chișinău)

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Damir Vitalie

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data de 17 mai 2017, ora 1300, locul
mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 523.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.