print
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă
18.05.2017

COMISIA DE CONCURS

ANUNȚ

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează:

 

Șef al Serviciului finanțe și contabilitate

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Varta Violina

 

Inspector superior al Direcției control metrologic și produse petroliere (Chișinău)

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Damir Vitalie

Interviul se va desfășura la data de 19 mai 2017, ora 1300, locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 523

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.