print
Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă
07.08.2017

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Comisia de Concurs

 

ANUNȚ

Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante, după cum urmează:

 

Specialist superior al Direcţiei coordonare şi planificare

 pe perioadă nedetermintă

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Arachelov Valentina

2.

Arnaut Vitalie

3

Cioban Daniela

 

Inspector superior- Direcția control metrologic și produse petroliere (Chișinău) pe (perioada nedeterminată)

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Manjeru Ionică

2.

Negru Olga

 

Proba scrisă se va desfășura la data de 10 august 2017, ora 900, locul
mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 523.

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.