print
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu
14.08.2017

Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează:

 

Specialist superior al Direcţiei coordonare şi planificare

Nr.

Numele, Prenumele

1.

 Arachelov Valentina

Inspector superior al Direcţiei control metrologic şi produse petroliere

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Manjeru Ionică

Interviul se va desfășura la data de 15 august 2017, ora 1300, locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 523.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2018 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.