print
ANUNȚ
28.03.2018

 

 

Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

 

1. Inspector superior- Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri - pe perioadă nedeterminată 

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Știrbu Cristina

 

 

2. Șef serviciu – Serviciul juridic și resurse umane pe perioadă nedeterminată

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Onică Svetlana

2.

Surdu Corina

 

 

 3. Auditor intern- Serviciul audit intern

- pe perioadă nedeterminată

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Guțan Sergiu

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data de 02 aprilie 2018, ora 1000, locul
mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536.

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.