print
Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante
31.05.2018

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

Comisia de Concurs

 

ANUNȚ

Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:

 

1. Inspector superior – Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri - pe perioadă nedeterminată

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Știrbu Cristina

2.

Strîmbanu Alexandru

 

2. Inspector – Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri - pe perioadă nedeterminată

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Tabac Olga

2.

Popov Natalia

4. Inspector superior – Direcția control produse industriale și servicii - pe perioadă nedeterminată

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Barbos Ion

2.

Pînzari Vitali

Proba scrisă se va desfășura la data de 5 iunie  2018, ora 1400, locul

mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.