print
ANUNȚ
08.06.2018

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

Comisia de Concurs

ANUNȚ

 

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează: 

 

1. Inspector superior – Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri - pe perioadă nedeterminată

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

2.

Strîmbanu Alexandru

 

 

2. Inspector superior – Direcția control produse industriale și servicii - pe perioadă nedeterminată 

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Barbos Ion

 

 

Interviul se va desfășura la data de 08 mai 2018, ora 1000,
locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536.

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.