print
Anunț privind selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului de soluționare a disputelor
18.07.2018

Întru executarea pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 380 din 25.04.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului de soluționare a disputelor în cadrul organelor de control, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței anunță despre selectarea asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentul-cadru, în vederea includerii reprezentanților acestora în componența Consiliului.

Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri, care întrunesc membri ce desfășoară activități de relevanță pentru organele de control, își pot propune candidatul prin transmiterea informației concomitent la adresele de

e-mail: consumator@apc.gov.md și controale@gov.md, până la data de 27 iulie 2018, ora 15-00.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2018 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.