print
ANUNȚ
16.10.2018

 

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și

Supravegherea Pieței

autoritatea publică organizatoare a concursului

COMISIA DE CONCURS

AVIZ

 

cu privire la prelungirea termenului limită de depunere a documentelor

 

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, aduce la cunoștință că, termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Inspector principal, Inspector superior al Direcției relații cu consumatorii și mediul de afaceri,  Inspector superior al Direcției control metrologic, Specialist principal al Direcției evaluarea riscurilor și planificarea controalelor, Inspector principal (domeniul juridic - 2 funcții), Inspector superior (domeniul juridic), Inspector (domeniul securității și sănătății în muncă) al Direcției asigurarea intereselor consumatorilor și siguranța ocupațională, Inspector principal, Inspector superior, Inspector al Direcției control produse industriale și servicii, Auditor intern al Serviciului audit intern, Specialist principal al Serviciul tehnologia informației și comunicații, Șef serviciu al Serviciului cooperare internatională și comunicare cu mass-media este prelungit pînă la data de 31 octombrie 2018, ora 17:00

 

 

 

 

 

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.