print
ANUNȚ
05.11.2018

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

Comisia de Concurs

 

Lista candidaţilor admişi

la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, după cum urmează:

 

1. Inspector principal - Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Stiharu Natalia

 

2. Inspector - Direcția control produse industriale și servicii 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Cazacu Mihai

 

3. Inspector principal - Direcția asigurarea intereselor consumatorilor și siguranța ocupațională (domeniul juridic) 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Falca Anatolie

 

4. Inspector superior - Direcția control produse industriale și servicii  

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Cucu Vitalie

 

5. Șef Serviciu - Serviciul cooperare internatională și comunicare cu mass-media 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Nastasiuc Lucia

 

6. Inspector principal- Direcția control produse industriale și servicii  

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Falca Anatolie

 

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data de 09 noiembrie 2018, ora 1000,
locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536.

 

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.