print
Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante
11.01.2019

 

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

Comisia de Concurs

ANUNȚ

Lista candidaţilor

care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează: 

 1. Inspector superior – Direcția asigurarea intereselor consumatorilor și siguranța ocupațională (domeniul juridic)

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Vornicescu Ecaterina

 

 

2. Șef serviciu  – Serviciul cooperare internațională și comunicare cu mass-media

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Barac Tatiana

 

 

Interviul se va desfășura la data de 14 ianuarie 2019, ora 1500,
locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536.

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.