print
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
14.05.2019

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI

SUPRAVEGHEREA PIEȚEI

Comisia de Concurs

 

Lista candidaţilor admişi

la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, după cum urmează:

 

 

1. Inspector superior – Direcția asigurarea intereselor consumatorilor
și siguranța ocupațională

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Turcuman Ștefan

 

2.Specialist principal – Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Grati Olesea

 

3. Specialist principal – Serviciul tehnologia informației și telecomunicații

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

 Leahu Inessa

2.

Ursu Marian

 

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data de 15 mai 2019, ora 1000,
locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.