print
Lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
07.06.2019

 

Lista candidaţilor admişi

la concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante, după cum urmează:

 

  

1. Inspector superior - Direcția control produse industriale și servicii - pe perioadă nedeterminată 

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

Moraru Oxana

 

 

 

2. Specialist principal - Serviciul tehnologia informației și telecomunicații

 

 

Nr.

Numele, Prenumele

1.

 Gherasim Elena

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proba scrisă se va desfășura la data de 10 iunie 2019, ora 1000,
locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536.

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.