print
ANUNȚ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice prin concurs în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței
20.09.2018

 

ANUNȚ 

cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiilor publice prin concurs în cadrul Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței

cu începere de la 21 septembrie 2018 pînă la 12 octombrie 2018

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței anunţă concurs pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 

Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri:

1. Inspector principal  - perioadă nedeterminată;

2. Inspector superior - perioadă nedeterminată.

Direcția control metrologic:

3. Inspector superior - perioadă nedeterminată.

Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor:

4. Specialist principal - perioadă nedeterminată.

Direcția asigurarea intereselor consumatorilor și siguranța ocupațională:

5. Inspector principal (domeniul juridic) - perioadă nedeterminată;

6. Inspector principal (domeniul juridic) - perioadă nedeterminată;

7. Inspector superior (domeniul juridic) - perioadă nedeterminată;

8. Inspector (domeniul securității și sănătății în muncă) - perioadă determinată.

Direcția control produse industriale și servicii:

9. Inspector principal - perioadă nedeterminată;

10. Inspector superior - perioadă nedeterminată;

11. Inspector - perioadă nedeterminată;

Serviciul audit intern:

12. Auditor intern - perioadă nedeterminată.

Serviciul tehnologia informației și comunicații:

13. Specialist principal - perioadă nedeterminată.

Serviciul cooperare internatională și comunicare cu mass-media:

14. Șef serviciu - perioadă nedeterminată

 

 

 

1. Denumirea autorității publice: Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței

2. Sediul autorității: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir.536

3. Condițiile și cerințele de desfășurare a concursului le găsiți accesînd pagina web: consumator.gov.md 

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.