print
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
02.11.2012

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR (A.P.C.)  TE ÎNDEAMNĂ
SĂ IAI
ATITUDINE ȘI SĂ SEMNALEZI

ILEGALITĂȚI SAU ACTE DE CORUPȚIE SĂVÎRȘITE DE ANGAJAȚII AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR DE CARE AI CUNOȘTINȚĂ

022 501 944 

TELEFONUL DE ÎNCREDERE

NU ÎNCURAJA ACEST FENOMEN PRIN COMENTARII PE LA COLȚURI ȘI TĂCERE!

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.