print
Sfaturi utile pentru cei care planifică să își procure aparate electrice de uz casnic
23.09.2016
2203 Accesări

  Înainte de a procura un frigider, consumatorul trebuie să dispună de o informație complectă asupra elementelor de identificare și caracteristicile ale acestui produs și anume: marca comercială, modelul, țara producătoare, volumul, tipul curentului electric, tensiunea nominală, frecvența, întrebuințarea energiei electrice, clasa de protecție împotriva electrocutării, zgomotul, etichetarea produsului cu impact energetic, etc. Frigiderele expuse spre comercializare trebuie să fie ambalate cu material original avînd marcarea corespunzătoare pe ambalaj, semnele de avertisment și precauții. Pe produs sau pe ambalaj trebuie să fie plasată o informație referitor la agentul economic care a importat produsul pe teritoriul Republicii Moldova.

  Frigiderele expuse spre comercializare trebuie să fie însoțite cu manualul de utilizare și talon de garanție în limba română. În manualul de utilizare trebuie să fie indicate caracteristicile tehnice, modelul, numărul de serie, țara producătoare, modul de instalare, utilizare, îngrijire și curățare, descrierea funcțională, păstrarea alimentelor și avertismentele importante, etc.

  Talonul de garanție trebuie să conțină informația referitor la denumirea produsului, modelul, numărul de serie a produsului, data comercializării, agentul economic care a comercializat produsul cu indicarea adresei și numărului de contact. Informația referitor la agentul economic care efectuează lucrările de reparație și deservire tehnică a produsului în perioada de garanție și post-garanție.

  Este important să cunoaștem modul de remediere, înlocuire, restituirea contravalorii produsului, serviciului necorespunzător în cadrul termenului de garanție cum prevede art.18 alin. (1), (2) a Legii privind protecția consumatorilor. Totodată, consumatorul trebuie să cunoască că conform art.18 alin.(9) „În cazul produselor electrice de uz casnic, vînzătorul este obligat, la înmînarea de către consumator a cerinței întemeiate privind remedierea, să pună la dispoziția acestuia, gratuit, în termen de 3 zile, pe perioada remedierii, un  produs similar, suportînd cheltuielile de transport. Consumatorul este în drept să solicite declarația de conformitate la frigiderele și congelatoarele expuse spre comercializare.

  Agenții economici care comercializează aparate electrice de uz casnic trebuie să dispună de:

  • autorizație de amplasare și funcționare;
  • informație necesară pentru consumatori, așa cum prevede art.25 a Legii privind protecția consumatorilor. Informația respectivă trebuie să fie afișată în loc vizibil și accesibil consumatorilor;
  • registrul de reclamație;
  • loc special amenajat pentru testarea produselor înainte de oferirea produsului consumatorului spre utilizare.

  Produsele electrocasnice care au termen de garanție nu pot fi comercializate de deținătorii patentei de întreprinzător. Agenția pentru Protecția Consumatorilor efectuează supravegherea pieței la etapa plasării pe piață și comercializării frigiderilor și congelatoarelor, verifică respectarea prevederilor legale la comercializarea sau importul produselor de către agenții economici care desfășoară activitatea comercială pe teritoriul Republicii Moldova. Produsele depistate care nu corespund documentelor normative și legislației în vigoare, sunt interzise spre comercializare și retrase de pe piață.

  Sfaturi:

  Înainte de a utiliza produse electrice de uz casnic, consumatorul trebuie să facă cunoștință cu modul de utilizare, de instalare, îngrijire și curățare a produselor care sunt stipulate în manualul de utilizare oferite de producător. Să utilizeze produsele conform destinației și să respecte cerințele de securitate la instalarea produsului.

  Riscuri:

  În cazul în care produsul expus spre comercializare nu dispune de marcarea corespunzătoare, lipsit de instrucțiunea de utilizare, talonul de garanție, ambalajul necorespunzător, denumirea producătorului, importatorului, neavînd nici declarația de conformitate, atunci există risc sporit ca produsul să fie falsificat sau contrafăcut.

  Atenție:

 Dragi consumatori, nu ezitați să apelați la Agenția pentru Protecția Consumatorilor atunci cînd se încalcă drepturile dumneavoastră în calitate de consumator. Ne puteți găsi la LINIA FIERBINTE 022 74-14-64  sau la adresa, mun. Chişinău, sectorul Centru, str.Vasile Alecsanadri, 78 etajul 1,5.

Serviciul de informare și comunicare cu mass-media

tel. 022 501 999

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.