print
Recomandări în legătură cu achiziţionarea de bunuri şi servicii
22.12.2010
1580 Accesări

Vreţi să plecaţi în vacanţă şi urmează să încheiaţi un contract cu o agenţie de turism, sau poate că veţi cumpăra în curînd o maşină sau alte produse electrocasnice cu ocazia reducerilor de sărbători sau vreţi să mergeţi în supermarket să vă faceţi cumpărăturile? Înainte de toate acestea, ţineţi cont de sfaturile utile în legătură cu achiziţionarea de bunuri şi servicii. Fiţi pregătiţi pentru întîlnirea cu agentul economic!

Regulile generale de bază sunt:

1.         Nu cumpăraţi din locurile care nu vă inspiră încredere!

2.         Nu cumpăraţi produse de a căror calitate nu sunteţi siguri!

3.         Puneţi întrebări! Aveţi dreptul să fiţi informat complet, corect şi precis asupra caracteristicilor esenţiale ale produselor şi serviciilor.

La cumpărarea unui produs sau la beneficierea unor servicii (de ex. de turism) aveţi în vedere următoarele:

1.         Solicitaţi şi păstraţi bonul fiscal pentru bunurile de folosinţă îndelungată, inclusiv pentru prestări de servicii.

2.         Cereţi instrucţiunile de folosire şi certificatul de garanţie, în limba română, chiar dacă sunt produse din import.

3.         Nu semnaţi nici un act (contract) fără să citiţi cu atenţie tot conţinutul.

4.         Verificaţi dacă mijloacele de măsurare folosite de comercianţi sunt uşor de citit şi se află la vederea consumatorului.

5.         Verificaţi dacă preţul de vînzare şi preţul pe unitatea de măsură este exprimat în lei şi daca este indicat într-o formă clară, lizibilă şi uşor de identificat.

 

Recomandări privind achiziţionarea pachetelor de servicii turistice:

APC recomandă tuturor celor care urmează să achiziţioneze pachete de servicii turistice de la agenţiile de turism din Moldova, să solicite informaţii complete despre pachetele de servicii ce urmează a fi contractate (în conformitate cu obligaţiile de informare impuse agenţilor economici din turism). Fiţi precauţi dacă se oferă informaţii vagi sau incomplete.

Solicitaţi ca pînă la încheierea contractului, organizatorul să vă pună la dispoziţie în scris informaţii complete despre întreg pachetul de servicii pe care doriţi să-l achiziţionaţi (localitatea de destinaţie; ruta de parcurs; mijlocul de transport utilizat şi caracteristicile acestuia); tipul unităţilor de cazare şi informaţii în legătura cu acestea; serviciile de masă oferite; durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecării; informaţii generale privind regimul paşapoartelor şi al vizelor, asigurări de sanătate necesare; cuantum avans şi termen pentru achitarea restului de plată; numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limită pentru informarea turistului, în caz de anulare a calătoriei; posibilităţile de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţă în caz de boală, accidente şi altele; durata pentru care operează oferta turistică);

Analizaţi cu atenţie conţinutul contractului de servicii turistice înainte de a-l semna (semnarea contractului implică asumarea consecinţelor); nu semnaţi contractul dacă nu există o asumare clară a obligaţiilor ce revin agentului de turism - asigurări verbale de genul "vedem cum rezolvăm dacă va fi cazul" nu vă vor ajuta.

Ţineţi cont de următoarele aspecte şi prevederi legale prevăzute în art. 1131-1145 Codul Civil al Republicii Moldova:

- preţurile stabilite în contracte nu pot fi modificate, cu excepţia cazului în care contractul prevede în mod explicit acest lucru şi numai în cazul variaţiilor costurilor de transport sau a taxelor pentru anumite servicii;

 - preţurile stabilite în contracte nu pot fi majorate, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecării;

- în cazul în care agenţia este nevoită să modifice una dintre prevederile esenţiale ale  contractului, organizatorul are obligaţia să informeze turistul imediat despre acest fapt;

- în caz de modificare a contractului, turistul poate opta pentru rezilierea contractului fără penalităţi sau pentru acceptarea noilor condiţii ale contractului.

În cazul în care turistul este nemulţumit de serviciile turistice primite, acesta este în drept să întocmească o sesizare în scris, clar şi explicit, cu privire la deficienţele constatate la faţa locului, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat ce se va transmite prompt atît agenţiei, cît şi prestatorului de servicii turistice (conducătorul hotelului, restaurantului), prevedere înserată în contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice. Agentul economic are obligaţia să examineze şi să comunice în scris turistului măsurile de remediere întreprinse, precum şi despăgubirile care i se cuvin (Examinarea reclamaţiilor şi satisfacerea revindecărilor se efectuează în termen de 14 zile calendaristice de la data depunerii acesteia).

În cazul în care consumatorul nu este de acord cu rezultatele examinării reclamaţiei sau i s-a refuzat satisfacerea ei, el este în drept să se adreseze organelor abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor (APC sau la Agenţia Turismului) sau conform procedurii civile, în instanţa de judecată, anexînd la petiţie copia răspunsului vînzătorului.

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.