print
Campanie de informare pentru agentii economici ce prestează servicii de deservire tehnică a autovehiculelor
22.12.2017
420 Accesări

Întru respectarea siguranței rutiere, precum și protecției mediului se efectuează inspecția periodică a autovehiculelor. În luna decembrie 2017, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) a derulat o Campanie de informare a agenților economici, ce prestează servicii de inspecție și deservire tehnică a autovehiculelor despre prevederile protecției consumatorilor în acest domeniu.

Scopul primordial al Agenției este de a depista neconformitățile în domeniul metrologiei legale, ce țin de starea și utilizarea mijloacelor de măsurare legale, precum și de a chema agenții economici la conformare, fără acțiuni obligatorii de control de stat în domeniul vizat.

În cadrul Campaniei de informare, prestatorii de deservire tehnică a autovehiculelor au fost familiarizați  cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare. Astfel conform legislației: 

-Inspecţia tehnică periodică a vehiculelor rutiere se efectuează în cadrul staţiilor de inspecţie tehnică specializate şi autorizate;

-În activitatea staţiilor de inspecţie tehnică este admisă utilizarea doar a aparatelor de măsurare verificate și legalizate metrologic, precum şi a utilajului special prevăzut de reglementările tehnice şi metodologia de prestare a serviciilor de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere;

-Condiţia privind baza tehnico-materială se consideră îndeplinită dacă întreprinderea face dovada că deţine în folosinţă exclusivă şi permanentă, în proprietate sau locaţiune, spaţii adecvate, care permit accesul liber al vehiculelor rutiere la standurile de inspecţie, precum şi dispune, cu drept de proprietate.

În conformitate cu prevederile Legii metrologiei nr. 19 din 04.03.2016 este stabilit că se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare incluse în Lista oficială, destinate să realizeze măsurări în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1). Produsul program (software) înglobat într-un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal nu se supune de sine stătător controlului metrologic legal, ci doar împreună cu mijlocul de măsurare în care este înglobat, fiind considerat ca parte a acestui mijloc de măsurare, totodată se interzice introducerea pe piaţă, darea în folosință sau utilizarea mijloacelor de măsurare fără marcaje metrologice sau cu marcaje metrologice deteriorate, înlăturate, de interzicere sau cu termenul de verificare metrologică expirat pentru măsurările efectuate în domeniile de interes public specificate la art. 11 alin. (1). Deţinătorii și utilizatorii unor astfel de mijloace de măsurare sunt obligaţi să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz. 

 

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.