print
Cu ajutorul Agenţiei, un agent economic a soluţionat revendicările unui consumator, restituind contravaloarea produsului neconform
11.12.2015
538 Accesări

 

       Dnul Constantin a procurat o termocentrală în valoare de 20798 lei de la un magazin amplasat în or. Cahul. După instalarea acestuia, de către persoanele specializate ale agentului economic, consumatorul a depistat deficienţe în funcţionarea cazanului. Consumatorul s-a adresat cu cerere prealabilă către agentul economic cu privire la preschimbarea bunului cu unul de calitate corespunzătoare, la care agentul economic a refuzat.

Urmare, consumatorul s-a adresat către Agenția Pentru Protecţia Consumatorilor cu o petiție prin care a invocat nesoluționarea mod corespunzător a reclamației înaintate vînzătorului.

Reprezentații APC din or.Cahul în baza reclamaţiei a iniţiat control inopinat prin care au confirmat încălcările menţionate de către consumator în reclamaţie. În conformitate cu prevederile legislaţiei agentul economic fiind obligat să soluţioneze revindecările consumatorului, în urma căruia i-a fost restituită contravaloarea produsului egală cu 20798 lei.

În cadrul controlului, inspectorii au constatat încălcări a legislației pentru care au fost întocmite 2 procese verbale cu privire la contravenție.

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.