print
Un dezvoltator imobiliar a oferit unui consumator o reducere de preț în valoare de 5750 euro
21.11.2017
128 Accesări

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a recepționat o reclamație de la un consumator ce reclama nerespectarea termenului de finalizare a lucrărilor și darea în exploatare a bunului imobil localizat în mun. Chișinău.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) al Legii privind protecţia consumatorilor nr. 105-XV din 13.03.2003 executantul este obligat să asigure executarea lucrării în termenele şi condiţiile stipulate în contractul de executare a lucrării, prevedere care nu a fost respectată. Cu privire la încălcarea termenelor stabilite de începere şi finalizare a prestării serviciului (executării lucrării) sau termenelor noi fixate de consumator, prestatorul (executantul) achită consumatorului pentru fiecare zi depăşită o penalitate în mărime de 10% din preţul serviciului (lucrării). Pretenţiile acestuia privind repararea prejudiciului şi achitarea penalităţilor, prevăzute de legea invocată, se soluţionează de prestator pe cale amiabilă sau pe cale judiciară, conform legislaţiei. În acest sens, la intervenția Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, dezvoltatorul imobiliar a soluționat amiabil revendicările petiționarului fiindu-i oferită o reducere de preț în valoare de 115900 lei (echivalentul a 5750 euro) din prețul de 9250 euro pentru locul de parcare.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă consumatorilor să se adreseze cu o reclamație, întru asigurarea respectării drepturilor consumatorului, la adresa: MD-2012, mun. Chişinău, sectorul Centru, str.Vasile Alecsandri,78.

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2017 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.