print
APC a intervenit alături de un grup de locatarii a unui bloc din mun.Chișinău în instanța de judecată
15.08.2014
3828 Accesări

 

 Un grup de locatarii ai unui bloc din mun.Chișinău s-au adresat Agenției petru Protecția Consumatorilor în care invocau că le sunt încălcate drepturile de consumator de către  Direcția generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului Municipal Chișinău și  o Întreprindere Municipală de Gestionare a Fondului Locativ (ÎMGFL)  căci au refuzat să efectueze revizia tehnică a blocului locativ și efectuarea lucrărilor de reparației cosmetică a pereților casei, pentru care consumatorii achită lunar cîte 1leu/m2.

Urmare sesizarii APC a efectuat un control de stat, prin care s-a constat că ÎMGFL încalcă Hotărîrea Nr. 191  din  19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare  şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora  de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.

Instituțiile responsabile au refuzat să înlăture încălcările depistate de APC în urma controlului de stat efectuat, și grupul de locatari înpreună cu APC sau adresat în judecată.

În data de 17 aprilie 2014, Judecătoria Centru a  hotărît că  refuzul Direcția Generală locativ-comunală și amenajare a Consiliului municipal Chișinău și  Întreprinderei Municipală de Gestionare a Fondului Locativ  să efectueze revizia tehnică a blocului locativ și efectuarea lucrărilor de reparației cosmetică a pereților casei este ilegală și i-a obligat să efectuieze lucrările necesare de revizie și reparație a blocului.

Pentru mai multe detalii vizualizați Hotărîrea de Judecată din 17 aprilie 2014 -  http://instante.justice.md/apps/hotariri_judecata/inst/jcc/jcc.php


 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.