print
Instruiri cu privire la preambalarea în funcție de masă sau volum, a anumitor preambalate
12.06.2017
1042 Accesări

Potrivit Regulamentului general de metrologie legală referitor la preambalarea în funcție de masă sau volum, a anumitor preambalate, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 907 din 04.11.2014, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) este organul competent, abilitat cu dreptul de a efectua controlul metrologic legal al produselor preambalate. Controalele metrologice pentru constatarea corespunderii preambalatelor cu cerinţele cuprinse în prezentul Regulament sunt efectuate de către personalul împuternicit al APC, conform legislaţiei în vigoare.

În acest context, inspectorii Direcției control metrologic și produse petroliere din cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor au fost instruiți de către Institutul Național de Metrologie. Cursul de instruire privind implementarea bunelor practici europene, a inclus următoarele activități:

•          Măsurări cu diverse produse autohtone de import privind conformitatea lor cu erorile critice și masa medie declarată;

•          Efectuarea unor vizite prin laboratoarele Institutului Național de Metrologie;

•          Comunicarea cu producătorii autohtoni în vederea asigurării corectitudinii și transparenței viitoarelor controale.

Controlul produselor preambalate permite protejarea consumatorilor și conformarea Republicii Moldova la regulile internaționale de comerț. APC poate efectua verificări la orice etapă a procesului de comercializare a preambalatelor în scopul verificării corespunderii preambalatelor cu cerinţele legislației în vigoare, iar instruirea și informarea părților participante la procesul de control, constituie baza unei colaborări calitative și de perspectivă dintre autoritățile cu funcție de control, producătorii autohtoni și importatori.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2018 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.