print
Instruiri cu privire la Regulamentul de funcţionare a Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase
16.06.2017
775 Accesări

Inspectorii Agenției pentru Protecția Consumatorilor au fost instruiți de către experți din cadrul Ministerului Economiei în domeniul Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase. În cadrul instruirilor au fost puse în discuție atribuțiile membrilor rețelei, principalele atribuții ale punctului de contact național, tipurile de notificări, modul de completare a formularului de notificare etc.

Potrivit prevederilor art.81 din Legea nr. 422-XVI din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor, funcţionarea sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase este asigurată de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor.

Astfel, conform Regulamentului de funcţionare a Sistemului de schimb rapid de informaţii privind produsele periculoase (în continuare – Sistem), aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1116 din 07.10.2016, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor (APC) este organul competent, desemnat în calitate de punct de contact naţional. În calitate de membri ai rețelei la nivel naţional au fost desemnate mai multe autorități de supraveghere a pieței.

Regulamentul stabileşte procedurile şi mecanismele de funcţionare a Sistemului la nivel naţional între autorităţile de supraveghere a pieţei privind măsurile corective adoptate cu privire la produsele nealimentare care prezintă un risc grav pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, precum şi concluziile referitoare la efectuarea acţiunilor subsecvente informaţiilor transmise.

Scopul Sistemului constă în prevenirea şi restricţionarea punerii la dispoziţie pe piaţă a produselor nealimentare care prezintă un risc grav pentru sănătatea şi siguranţa consumatorilor, monitorizarea eficacităţii şi coerenţei activităţilor întreprinse de către autorităţile de supraveghere a pieţei și promovarea asigurării coerente a respectării cerinţelor din cadrul legal privind siguranţa produselor.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2018 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.