print
PIAȚA METALELOR PREȚIOASE DIN REPUBLICA MOLDOVA
08.11.2017
498 Accesări

Agenția pentru Protecția Consumatorilor (în continuare APC) efectuează supravegherea pieței și controlul metrologic în mai multe domenii al economiei naționale.
Reieșind din faptul că circa 70% din totalul controalelor, efectuate de către APC, la agenții economici deținători de case de amanet, precum și cei ce comercializează, fabrică, repară și achiziționează articole din metale prețioase, sau soldat cu rezultate negative (cu sancționarea agenților economici), precum și faptul, că deseori APC recepționează apeluri telefonice cu privire la serviciile neconforme din domeniu, s-a impus necesitatea organizării unei mese rotunde cu toți participanții implicați în domeniul dat.
Astfel, la data de 07.11.2017, APC a organizat o masă rotundă, la care au fost invitați agenții economici de pe întreg teritoriul Republicii Moldova, ce prestează serviciul dat, Serviciul Fiscal de Stat, Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării, Institutul Național de Metrologie și Laboratoarele desemnate de verificări metrologice.
În cadrul ședinței au fost abordate următoarele subiecte:
- supravegherea metrologică a agenților economici ce prestează serviciul enunțat;
- utilizarea corectă a aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată, precum și marcarea lor la momentul introducerii și plasării pe piață;
- aplicarea procedurii de control metrologic legal al aparatelor de cântărit cu funcționare neautomată de către APC;
- dotarea și capacitatea utilizării de către APC, a aparatului Thermo Scientific Niton DXL Analyzer (ce determină compoziția chimică, precum și cantitatea substanțelor chimice, din obiecte confecționate din metale prețioase);
- informațiile veridice și corecte pentru consumator, referitoare la produsul vândut (marcarea corectă a produsului);
- utilizarea practicilor comerciale incorecte; 
- gestionarea registrului de reclamații;
- clauze abuzive în contracte încheiate cu consumatorul, pentru fabricarea articolelor din metale prețioase.
În atenția consumatorului: momentan pe piața Republicii Moldova, există articole din metale prețioase contrafăcute, care se vând, drept articol confecționat din metale prețioase.
Consumatorul trebuie să fie foarte precaut atunci când intenționează să procure un articol confecționat din metale prețioase, prin: studierea detaliată a etichetei anexată la articol; semnele de marcare de stat și de la producător (dacă este un articol de import, acesta trebuie să posede marcajul corespunzător) și la dorință, poate cere de la vânzător cântarul, pentru a confirma masa scrisă pe etichetă cu cea reală.
Menționăm, că orice consumator care consideră și confirmă că i-au fost încălcate drepturile cu privire la calitatea, cantitatea și serviciul neconform în domeniul metalelor prețioase de pe teritoriul țării, se poate adresa cu o reclamație către APC, la adresa str. Vasile Alecsandri nr. 78, sau la www.consumator.gov.md. De asemenea ne puteți contacta la linia fierbinte pe numărul de tel. 022 74 14 64, linia verde 080028028 (apel gratuit din raioanele republicii).

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2018 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.