print
Masă rotundă cu reprezentanții ANRE, S.A „Apă-Canal Chișinău” privind prestarea serviciilor publice de gospodărie comunală.
08.02.2018
5412 Accesări

Reieșind din reclamațiile parvenite în adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) privind prestarea serviciilor comunale la apă și energie termică, Agenția  a organizat o masă rotundă cu autoritățile responsabile de aceste domenii.

În cadrul evenimentului au fost puse în discuție următoarele aspecte menționate de consumatori în petiții, și anume:

1.      Cota parte a volumului neutilizat de apa potabilă și caldă menajeră facturată;

2.      Lipsa contractelor de prestări servicii comunale de către gestionarii fondului locativ;

3.      Modul de examinare a reclamațiilor, precum și readresării conform competențelor;

4.      Corectitudinea montării contoarelor de apă, necesitatea asigurării unor cerințe stabilite de către producător sau de Certificatul de aprobare de model ( în Descrierea de model) pentru fiecare tip de contor în parte.

Scopul mesei rotunde este consolidarea unei practici legale, corecte și uniforme de soluționare a reclamațiilor parvenite de la consumatori ce ține de serviciile publice de gospodărie comunală.

În acest sens, reiterăm că Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei este punct de contact naţional în coordonarea controlului respectării legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor și este foarte  deschisă pentru colaborarea cu autoritățile responsabile de prestarea serviciilor publice comunale.

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.