print
Invitație la discuții publice
12.02.2018
369 Accesări

Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (în continuare APCSP) supune discuţiilor publice a proiectului Listei de verificare elaborat în baza art.51 alin. (2) al Legii nr.131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.

În acest context, se invită asociaţiile de protecţie a consumatorilor, asociaţiile patronale, agenţii economici, reprezentanţii mass-media şi alte persoane cointeresate, joi, 15 februarie 2018, ora 10:00, la sediul APCSP, amplasat pe str. Vasile Alecsandri 78, mun. Chişinău, etajul 5.

Informaţii suplimentare găsiţi pe pagina APCSP (http://consumator.gov.md), rubrica Transparenţă, compartimentul Planuri de dezvoltare sau la persoana de contact - Dinu Jacot, şef direcție, tel. (+373 22)501 961.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.