print
Campanie de informare privind importanța montării corecte a contoarelor de apă
03.07.2018
390 Accesări

În scopul protejării persoanelor fizice și juridice împotriva  măsurărilor incorecte sau false în  rezultatul utilizării apei, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a inițiat o Campanie de informare referitor la montarea corectă a contoarelor de apă. Campania cu genericul: „Informat vs facturat corect la volumul de apă consumat" are ca țintă publicul larg și este menită să sensibilizeze consumatorul asupra corectitudinii montării mijloacelor de măsurare și evidența corectă a volumului de apă consumat.

În cadrul Campaniei au participat reprezentanții S.A. „Apă-Canal Chişinău",  reprezentanții Administrației Municipale a Consiliului  Mun. Chișinău al Veteranilor, precum și mai mulți consumatori din capitală.

În baza petițiilor depuse de către consumatori în adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței spre discuție s-au propus următoare subiecte:

1.      Cota parte a volumului neutilizat de apa potabilă și caldă menajeră facturată;

2.      Lipsa contractelor de prestări servicii comunale de către gestionarii fondului locativ;

3.      Modul de examinare a reclamațiilor, precum și readresării conform competențelor;

4.      Corectitudinea montării a contoarelor de apă, necesitatea asigurării unor cerințe stabilite de către producător sau de Certificatul de aprobare de model ( în Descrierea de model) pentru fiecare tip de contor în parte;

5.      Plasarea pe piața a contoarelor de apă marcate cu CE, procedura de  montare și verificare a acestor mijloacelor de măsurare.

În conformitate cu aceste teme, consumatorii prezenți au expus acte ce dovedesc necorespunderea facturii calculate cu volumul de apă consumat, reprezentanții  S.A „Apă-Canal Chişinău", propunându-le consumatorilor soluții pentru a remedia aceste situații.

Menționăm faptul că, contoarele fiind mijloace de măsurare ale căror caracteristici tehnice și metrologice sunt influențate de corectitudinea montării și necesită asigurarea unor cerințe stabilite de către producător sau de Certificatul de aprobare de model ( în Descrierea de model) pentru fiecare tip de contor în parte.

Din acest considerent, îndemnăm consumatorii să atragă atenție la faptul montării contorului, pentru a evita ulterior eventuale neconformități privind facturarea la volumul de apă calculat.

Precizăm că, Campania de informare privind montarea corectă a contoarelor de apă și facturarea egală se desfășoară în perioada 29 iunie- 15 iulie, Agenţia pentru Protecția Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei ca autoritate administrativă ce coordonează la nivel naţional controlul respectării legislaţiei cu privire la protecţia consumatorilor, cu statut de punct de contact naţional, fiind deschisă pentru colaborarea cu autoritățile responsabile în acest domeniu. 

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.