print
Reprezentanții APCSP au desfășurat un workshop despre responsabilitățile agenților economici față de consumatori în cadrul comerțului electronic
25.10.2018
568 Accesări

Astăzi, 25 octombrie curent, reprezentanții Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) s-au reunit în cadrul unui workshop împreună cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru a dezbate cele mai importante aspecte cu referire la protecția consumatorilor în cadrul comerțului electronic.

Evenimentul dat este o primă acțiune din cadrul șirului lung de activități din CAMPANIA NAȚIONALĂ ÎN DOMENIUL SIGURANȚEI COMERȚULUI ELECTRONIC: „Cumpără isteț și sigur de acasă". Activitățile următoare fiind axate pe educarea tinerilor și adolescenților din instituții de învățământ privind utilizarea corectă și sigură a cumpărăturilor online, care se va desfășura în formate precum workshopuri, conferințe pentru studenți, precum  și vizite de consultanță la agenții economici, prestatori de servicii electronice.

"Această Campanie Națională  este oportună în contextul implementării Acordului de Liber Schimb cu Uniunea Europeană deoarece Piața UE reprezintă produse la cel mai înalt nivel de calitate prin conformarea agenților economici cu prevederile legale ale activității ce-o desfășoară, și bineînțeles, reprezintă cetățeni informați asupra drepturilor de consumator pe care îl au în cadrul mobilității sociale", a specificat Raluca Costache, șef echipă al Proiectului "Vizibilitate și comunicare pentru acțiunile referitoare la implementarea Acordului de Asociere / Zona de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător (AA/DCFTA)".

Necesitatea creării unei Campanii Naționale în domeniul siguranței comerțului electronic rezidă din faptul majorării numărului de petiții în vederea neconformității produselor achiziționate pentru anul 2018. Prin urmare în cadrul Agenției se identifică un domeniu prioritar de activitate, ce necesită a spori siguranța achizițiilor produselor industrial și serviciilor procurate online, cât și a preveni reclamele înșelătoare.

Statisticile din cadrul APCSP arată că numărul petițiilor parvenite pe motivul neconformității produselor comandate online s-a dublat (în anul 2017-15 petiții privitor la comerțul online, de la începutul anului 2018- 30 petiții. Reclamațiile notificate au servit ca imbold de creare a unei platforme de discuții cu prestatorii de bunuri și servicii în regim online pentru a oferi cadrul informațional necesar consumatorilor și agenților economici de a evita un eventual conflict.

În cadrul evenimentului au fost prezentate care sunt riscurile comerțului online, dar și cum pot fi acestea evitate prin informarea corectă și complexă.  24 de reprezentanți ai mediului de afaceri s-au adunat pentru a aborda cele mai stringente aspecte legate de comerțul online, de actele normative existente în domeniu, prin asigurarea protecției consumatorilor și ale intereselor economice ale acestora.

Workshopul s-a axat pe tratarea multiaspectuală a temelor esențiale pentru consumatori și agenți economici prin participarea activă a reprezentanților Serviciului Fiscal de Stat, precum și a unor titilari de drept a mărcilor protejate pe teritoriul R.M.  Astfel, platforma de discuții a fost orientată către prezentarea aspectelor noi ale prevederilor legislative privind achitarea produselor și emiterea documentelor fiscale, cât și a respectării condițiilor de calitate și conformitate a produselor prin diminuarea nemijlocită a procesului de contrafacere a produselor plasate pe piață.

Subiectele cheie, sintetizate de reprezentanții APCSP au vizat încălcarea drepturilor consumatorilor în cadrul comerțului electronic și obligațiile informaționale, noile modificări ale legislației în domeniul reglementării comerțului electronic, dar și modalitățile de a eficientiza lupta cu infracțiunile de pe internet.

Scopul evenimentului este de spori nivelul de educare al consumatorilor  privind utilizarea comerțului online, prin informarea și consilierea acestora, precum și de a supraveghea domeniul siguranței comerțului electronic, prin monitorizarea activității agenților economici vis-à-vis de respectarea actelor normative în vigoare.

Precizăm că de la începutul anului 2018,  Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței a înregistrat cca 30 petiții ce se referă necorespunderea serviciilor electronice. Cel mai frecvent au fost invocate necorespunderea produselor livrate cu cele comandate online sau neexecutarea livrărilor în termenul stabilit. Cauzele acestor neconformități apar de multe ori în cadrul intermedierii dintre produs și client printr-o altă platformă online, care desfășoară o astfel de activitate.

Printre produsele comercializate online, care au nemulțumit consumatorii se numără: laptopuri  nelivrate în termenul stabilit, cărucior pentru copii defect, telefoane mobile defecte,  computer defect, necorespunderea parametrilor roților unui minitractor cu comanda efectuată, buchete de flori nelivrate în termen etc.

 

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.