print
Funcționarii publici debutanți APCSP au depus jurământul
25.07.2019
849 Accesări

Astăzi, 25 Iulie curent, în cadrul Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherii Pieței (APCSP), 2 angajați au depus jurământul de credinţă în fața simbolurilor de stat, conducerii Agenției și a colegilor de serviciu, în temeiul articolului 32 din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, nr.158-XVI din 04.07.2008.

În rezultatul promovării cu succes a perioadei de probă de șase luni a funcţionarilor publici debutanţi, au fost confirmați în funcția publică:

Mihai CAZACU - Inspector al Direcției Control Metrologic.

Ecaterina VORNICESCU - Inspector superior al Direcției Asigurarea Intereselor Consumatorilor și Siguranța Ocupațională.

Funcţionarii au jurat să respecte Constituţia Republicii Moldova, drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, să apere suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, să execute în mod obiectiv şi imparţial legile ţării, să îndeplinească în mod conştiincios obligaţiile ce le revin în exercitarea funcţiei publice şi să respecte normele de conduită profesională.

Violina VARTA, Directorul adjunct, i-a felicitat pe proaspeții funcţionari pentru promovarea cu succes a perioadei de probă: “Înainte de toate, aș dori să mulțumesc mentorilor, cei care cu dedicare și răbdare v-au ghidat pe tot parcursul perioadei de probă, iar vouă, dragi colegi, vă doresc succes și fie ca priceperea și profesionalismul dumneavoastră să contribuie la buna funcționare a Agenției ”.

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.