print
Asociaţiile obşteşti (O.N.G.) de consumatori nu au dreptul de control al agenţilor economici
20.12.2010

  Asociaţiile obsteşti (O.N.G.) de consumatori nu au dreptul de control la agenţii economici. Conform art.30 al Legii Nr.105 din 13.03.2003 privind protecţia consumatorilor, asociaţiile obsteşti de consumatori au rolul de informare şi consiliere a consumatorilor, dar şi de sesizare a organelor abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor referitor la produsele, serviciile necorespunzătoare. Asociaţiile obsteşti sunt menite să "...efectueze activităţi de informare şi de consiliere în domeniul protecţiei consumatorilor, să informeze consumatorii, prin intermediul mass-media, despre calitatea produselor, serviciilor, încălcarea drepturilor şi intereselor lor legitime, despre rezultatele consultării opiniei publice, să organizeze chestionarea consumatorilor în scopul elucidării opiniei publice despre calitatea produselor comercializate şi preţurile lor,  să reprezinte interesele consumatorilor în procedura de mediere la soluţionarea litigiilor dintre consumator şi vînzător/prestator..., fără dreptul de a efectua controlul de stat.

  Agenția pentru Protecția Consumatorilor este autoritatea  care organizează şi desfăşoară activităţi de supraveghere a pieţei privind corespunderea produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv prin efectuarea controlului, în numele statului, la toate etapele ciclului vital al produsului sau al prestării serviciului, cu excepţia controalelor privind respectarea regulilor sanitaro-igienice şi sanitar-veterinare de către producătorii de produse alimentare.

Legea Nr.105 din 13.03.2003 privind protectia consumatorilor

HG nr. 936  din 09.12.2011

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.