print
Obligaţiile producatorilor şi distribuitorilor privind securitatea generală a produselor
04.11.2012

 Conform articolului 6 aliniatul 1  din Legea Nr. 422 din16.03.2007 privind securitatea generala a produselor:

"În cazul în care producătorii şi distribuitorii au cunoştinţă sau ar trebui să cunoască, în baza informaţiilor deţinute şi în calitate de specialişti, că unele produse pe care le-au plasat pe piaţă prezintă riscuri incompatibile cu cerinţa generală de securitate, ei trebuie să informeze imediat autorităţile competente despre acţiunile întreprinse în scopul prevenirii riscurilor pentru consumatori ".

 Transmiterea informațiilor la Agenția pentru Protecția Consumatorilor se va realiza atît prin corespondență pe suport de hârtie (cu semnatura persoanei autorizate si ștampila societății), cît și în format electronic la adresa poștală consumator@apc.gov.md

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.