print
A.P.C. avertizează agenții economici
16.04.2014

  Agenția pentru Protecția Consumatorilor avertizează agenții economici în legatură cu informația că există persoane neindentificate care pretind că sunt  inspectori APC și care, sub pretextul neregulilor depistate, solicită  achitare unor plăți.

  În ultima perioadă, în adresa Agenției au parvenit mai multe informații precum că niște persoane necunoscute pretind a fi inspectori  A.P.C. și solicită să efectueze controlul de stat la agenții economici din mediul rural.

  A.P.C. vă reamintește faptul că niciodată inspectorii nu solicită agenților economici achitarea în numerar a eventualelor amenzi după  terminarea controlului, căci așa cum inspectorii au doar rolul de agent constatator, amenzile fiind aplicate conform legislației în vigoare de către directorul sau de directorul adjunct al Agenției, ca rezultat al examinării proceselor-verbale cu privire la contravenție conform procedurii  legale.

  Deasemenea trebuie de menționat faptul că membrii organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției consumatorilor nu au drept de control. Asociațiile obștești de consumatori au rolul de informare si consiliere a consumatorilor, dar și de sesizare a organelor abilitate cu funcţii de protecţie a consumatorilor referitor la produsele și serviciile necorespunzătoare. 

Recomandări pentru a nu deveni victimele unui control din partea persoanelor neautorizate:

solicitați delegația de control în baza căreia se realizează acţiunea de control. Delegațiile sunt semnate și ștampilate de conducerea Agenției;

- verificați legitimaţiile inspectorilor;

telefonați la A.P.C. pentru a confirma identitatea persoanei ce se legitimează ca inspector A.P.C.;

- anunțați imediat poliţia în cazul în care persoane neautorizate solicită executarea controlului în numele statului;

- nu achitați sume în numerar pentru eventualele amenzi.

Inspectorii Agenției pentru Protecţia Consumatorilor sunt obligați:

- să prezinte delegația de control în baza căreia se realizează acţiunea de control;

- să se legitimeze;

- să se înregistreze obligatoriu în Condica de înregistrare  a controlelor deținută de agentul economic.

 

 

Tel. +373 22 501 980
Fax +373 22 501 981
Copyright © 2019 Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței.