<![CDATA[Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței]]> http://www.consumator.gov.md/ 20.05.2018 ro http://www.consumator.gov.md/ Copyright (c) 2018 http://www.consumator.gov.md/ANUNȚ <![CDATA[ANUNȚ // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1977&t=/Presa/Anunturi/ANUN/   COMISIA DE CONCURS  Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Șef serviciu  – Serviciul juridic și resurse umane pe perioadă nedeterminată       Nr.   Numele, Prenumele candidatului 1 Surdu Corina ]]> 03.04.2018 16:38 ANUNȚ <![CDATA[ANUNȚ // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1975&t=/Presa/Anunturi/ANUN/     Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează:       Șef serviciu  - Serviciul juridic și resurse umane pe perioadă nedeterminată   Nr. Numele, Prenumele 1. Surdu Corina       Interviul se va desfășura la data de 03 ]]> 02.04.2018 16:44 ANUNȚ <![CDATA[ANUNȚ // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1964&t=/Presa/Anunturi/ANUN/   Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, după cum urmează:   1. Inspector superior- Direcția relații cu consumatorii și mediul de afaceri - pe perioadă nedeterminată   Nr. Numele, Prenumele 1. Știrbu Cristina   2. Șef serviciu – Serviciul juridic și resurse ]]> 28.03.2018 14:25 Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante <![CDATA[Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1949&t=/Presa/Anunturi/Lista-invingatorilor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de  Specialist principal – Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor - pe perioadă nedeterminată       Nr.   Numele, Prenumele candidatului 1 Maslo Inna 2 Arachelov Valentina   Specialist – Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor - pe perioadă nedeterminată       Nr.   Numele, Prenumele candidatului 1 Rapcea Cristina   Inspector superior- ]]> 16.03.2018 16:14 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1947&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-si-sint-admisi-la-interviu-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ ANUNȚ Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează:   Specialist principal – Direcția evaluarea riscurilor și planificarea controalelor - pe perioadă nedeterminată   Nr. Numele, Prenumele 1. Maslo Inna 2 Arachelov Valentina 3 Sîrbu Eugeniu   Specialist – Direcția evaluarea ]]> 15.03.2018 08:48 Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante <![CDATA[Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1945&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-ce-sint-admii-la-proba-scrisa-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ Proba scrisă se va desfășura la data de 15 martie 2018, ora 1300, locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536. ]]> 13.03.2018 15:22 Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante <![CDATA[Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1806&t=/Presa/Anunturi/Lista-invingatorilor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței   COMISIA DE CONCURS   Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de    Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media       Nr.   Numele, Prenumele candidatului 1 Gaiu Corina      ]]> 06.12.2017 16:17 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1800&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-si-sint-admisi-la-interviu-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței autoritatea publică organizatoare a concursului COMISIA DE CONCURS ANUNȚ Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante, după cum urmează:    Specialist principal al Serviciului de informare și comunicare cu mass-media   Nr. Numele, ]]> 01.12.2017 15:53 Invitație de participare la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri <![CDATA[Invitație de participare la procedura de achiziție a bunurilor/serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1805&t=/Presa/Anunturi/Invitatie-de-participare-la-procedura-de-achizitie-a-bunurilorserviciilor-prin-cererea-ofertelor-de-preturi/ 01.12.2017 12:19 Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante <![CDATA[Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1799&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-ce-sint-admii-la-proba-scrisa-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacantetemporar-vacante/ AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI SUPRAVEGHEREA PIEȚEI Comisia de Concurs   ANUNȚ Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante, după cum urmează:   Inspector – Direcția relații cu consumatorii (perioadă nedeterminată)    Nr. Numele, Prenumele 1.  Cazacu Mihai   Specialist principal – Serviciul de informare și comunicare cu mass-media (perioadă nedeterminată)   Nr. Numele, Prenumele 1. Ceban Mihaela 2 Gaiu Corina  Proba scrisă se va desfășura la data de 29 noiembrie 2017, ora 900, locul mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 78, bir. 536.    ]]> 24.11.2017 14:45 Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante <![CDATA[Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1732&t=/Presa/Anunturi/Lista-invingatorilor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ ]]> 17.08.2017 09:50 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1731&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-si-sint-admisi-la-interviu/ ]]> 14.08.2017 09:19 Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă <![CDATA[Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1726&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-ce-sint-admii-la-proba-scrisa/ ]]> 07.08.2017 11:59 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1669&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa/ ]]> 18.05.2017 16:26 Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante <![CDATA[Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1665&t=/Presa/Anunturi/Lista-invingatorilor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ ]]> 12.05.2017 11:18 Cu privire la prelungirea termenului limită <![CDATA[Cu privire la prelungirea termenului limită // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1664&t=/Presa/Anunturi/Cu-privire-la-prelungirea-termenului-limita/ ]]> 12.05.2017 09:41 Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă <![CDATA[Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1663&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-ce-sint-admii-la-proba-scrisa/ ]]> 12.05.2017 09:25 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1658&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-si-sint-admisi-la-interviu/ ]]> 04.05.2017 13:51 Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante <![CDATA[Lista învingătorilor la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1653&t=/Presa/Anunturi/Lista-invingatorilor-la-concursul-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ ]]> 02.05.2017 11:10 Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante <![CDATA[Lista candidaților ce sînt admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1650&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-ce-sint-admii-la-proba-scrisa-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacantetemporar-vacante/ ]]> 21.04.2017 10:59 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu pentru ocuparea funcţiei publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1649&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-si-sint-admisi-la-interviu-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ ]]> 20.04.2017 16:49 Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu <![CDATA[Lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sînt admişi la interviu // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1640&t=/Presa/Anunturi/Lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-si-sint-admisi-la-interviu/ ]]> 12.04.2017 14:26 ANUNŢ. Se modifică data limită de depunere a documentelor <![CDATA[ANUNŢ. Se modifică data limită de depunere a documentelor // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1391&t=/Presa/Anunturi/ANUNTSe-modifica-data-limita-de-depunere-a-documentelor/ ]]> 06.05.2016 10:54 Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector superior al Direcţiei protecţie a consumatorului (Bălţi) <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector superior al Direcţiei protecţie a consumatorului (Bălţi) // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1275&t=/Presa/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-inspector-superior-al-Directiei-protectie-a-consumatorului-Balti/ Avizul comisiei de concurs]]> 16.11.2015 15:59 Anunț privind prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector al Direcţiei protecţie a consumatorului (Cahul) <![CDATA[Anunț privind prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante de inspector al Direcţiei protecţie a consumatorului (Cahul) // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1272&t=/Presa/Anunturi/Anunt-privind-prelungirea-termenului-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-inspector-al-Directiei-protectie-a-consumatorului-Cahul/ 12.11.2015 10:13 Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea funcţiei publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1253&t=/Presa/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante/ 16.10.2015 16:20 Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea prin concurs a funcției publice vacante de inspector al Direcției protecție a consumatorului (Cahul) <![CDATA[Anunț cu privire la prelungirea termenului de depunere a documentelor pentru ocuparea prin concurs a funcției publice vacante de inspector al Direcției protecție a consumatorului (Cahul) // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1248&t=/Presa/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-de-depunere-a-documentelor-pentru-ocuparea-prin-concurs-a-functiei-publice-vacante-de-inspector-al-Directiei-protectie-a-consumatorului-Cahul/ 08.10.2015 08:41 Anunţ cu privire la prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector superior al Direcției control metrologic și produse petroliere <![CDATA[Anunţ cu privire la prelungirea termenului concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de Inspector superior al Direcției control metrologic și produse petroliere // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1197&t=/Presa/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-prelungirea-termenului-concursului-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Inspector-superior-al-Directiei-control-metrologic-i-produse-petroliere/ 12.08.2015 16:48 Anunţ cu privire la lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Inspector al Direcției control produse industriale și servicii <![CDATA[Anunţ cu privire la lista candidaţilor admişi la concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Inspector al Direcției control produse industriale și servicii // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1196&t=/Presa/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-lista-candidatilor-admisi-la-concurs-pentru-ocuparea-functiei-publice-vacante-de-Inspector-al-Directiei-control-produse-industriale-i-servicii/ 12.08.2015 16:41 Anunţ cu privire la lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante <![CDATA[Anunţ cu privire la lista candidaţilor care au promovat proba scrisă şi sunt admişi la interviul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante // Anunţuri]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=111&id=1186&t=/Presa/Anunturi/Anunt-cu-privire-la-lista-candidatilor-care-au-promovat-proba-scrisa-si-sunt-admisi-la-interviul-pentru-ocuparea-functiilor-publice-vacante/ 03.08.2015 16:47