<![CDATA[Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței]]> http://www.consumator.gov.md/ 08.12.2019 ro http://www.consumator.gov.md/ Copyright (c) 2019 http://www.consumator.gov.md/LEGE Nr. 256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii <![CDATA[LEGE Nr. 256 din 09.12.2011 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=819&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-256-din-09122011-privind-clauzele-abuzive-in-contractele-incheiate-cu-consumatorii/ 17.08.2014 12:23 HOTĂRÎRE Nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 931 din 08.12.2011 cu privire la desfăşurarea comerţului cu amănuntul // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=818&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-931-din-08122011-cu-privire-la-desfasurarea-comertului-cu-amanuntul/ 17.08.2014 12:21 HOTĂRÎRE Nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 476 din 17.04.2002 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de transportare a produselor petroliere importate // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=817&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-476-din-17042002-pentru-aprobarea-Regulamentului-privind-modul-de-transportare-a-produselor-petroliere-importate/ 17.08.2014 12:18 LEGE Nr. 285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc <![CDATA[LEGE Nr. 285 din 18.02.1999 cu privire la jocurile de noroc // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=816&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-285-din-18021999-cu-privire-la-jocurile-de-noroc/ 17.08.2014 12:13 HOTĂRÎRE Nr. 204 din 28.03.1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor) <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 204 din 28.03.1995 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de organizare şi funcţionare a caselor de amanet (lombardurilor) // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=815&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-204-din-28031995-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-organizare-si-functionare-a-caselor-de-amanet-lombardurilor/ 17.08.2014 12:10 HOTĂRÎRE Nr. 1117 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 1117 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=814&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-1117-din-22082002-despre-aprobarea-Regulamentului-de-comercializare-cu-amanuntul-a-produselor-petroliere/ 17.08.2014 12:09 HOTĂRÎRE Nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 1116 din 22.08.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=813&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-1116-din-22082002-despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-depozitarea-sicomercializarea-cu-ridicata-prin-sistem-automatizat-a-produselor-petroliere-identificate/ 17.08.2014 12:07 LEGE Nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică <![CDATA[LEGE Nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=811&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-420-din-22122006-privind-activitatea-de-reglementare-tehnica/ 17.08.2014 11:57 HOTĂRÎRE Nr. 13 din 31.07.2007 privind utilizarea şi comercializarea produselor alimentare în instituţiile pentru copii <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 13 din 31.07.2007 privind utilizarea şi comercializarea produselor alimentare în instituţiile pentru copii // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=810&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-13-din-31072007-privind-utilizarea-si-comercializarea-produselor-alimentare-in-institutiile-pentru-copii/ 17.08.2014 11:54 LEGE Nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor <![CDATA[LEGE Nr. 422 din 22.12.2006 privind securitatea generală a produselor // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=809&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-422-din-22122006-privind-securitatea-generala-a-produselor/ 17.08.2014 11:52 LEGE Nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare <![CDATA[LEGE Nr. 590 din 22.09.1995 cu privire la standardizare // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=808&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-590-din-22091995-cu-privire-la-standardizare/ 17.08.2014 11:50 LEGE Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii <![CDATA[LEGE Nr. 235 din 01.12.2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=807&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-235-din-01122011-privind-activitatile-de-acreditare-si-de-evaluare-a-conformitatii/ 17.08.2014 11:47 LEGE Nr. 278 din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun <![CDATA[LEGE Nr. 278 din 14.12.2007 cu privire la tutun şi la articolele din tutun // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=806&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-278-din-14122007-cu-privire-la-tutun-si-la-articolele-din-tutun/ 17.08.2014 11:44 LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător* <![CDATA[LEGE Nr. 451 din 30.07.2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător* // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=805&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-451-din-30072001-privind-reglementarea-prin-licentiere-a-activitatii-de-intreprinzator/ 17.08.2014 11:42 HOTĂRÎRE Nr. 1445 din 04.01.2004 referitor la aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2004 <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 1445 din 04.01.2004 referitor la aprobarea Listei Oficiale a mijloacelor de măsurare supuse obligatoriu controlului metrologic al statului L.O. - 2004 // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=804&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-1445-din-04012004-referitor-la-aprobarea-Listei-Oficiale-a-mijloacelor-de-masurare-supuse-obligatoriu-controlului-metrologic-al-statului-LO-2004/ 17.08.2014 11:38 HOTĂRÎRE Nr. 1300 din 30.12.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 1300 din 30.12.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=803&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-1300-din-30121998-despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-sistareafabricarii-si-sau-comercializarii-executarii-prestarii-produselorproceselor-serviciilor-nestandardizate-de-calitate-inferioararetragerea-din-circulatie-a-produselor-falsificate-si-nimicireaproduselor-proceselor-serviciilor-ce-prezinta-pericol-pentru-viata-sisanatatea-consumatorilor-si-pentru-mediul-ambiant/ 17.08.2014 11:36 LEGE Nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător <![CDATA[LEGE Nr. 93 din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=802&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-93-din-15071998-cu-privire-la-patenta-de-intreprinzator/ 17.08.2014 11:34 LEGE Nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător <![CDATA[LEGE Nr. 235 din 20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii de întreprinzător // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=801&t=/Legislatie/Prestari-servicii/LEGE-Nr-235-din-20072006-cu-privire-la-principiile-de-baza-de-reglementarea-activitatii-de-intreprinzator/ 17.08.2014 11:32 HOTĂRÎRE Nr. 1141 din 04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 1141 din 04.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de gestionare a Registrului de reclamaţii // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=800&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-1141-din-04102006-pentru-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-gestionare-a-Registrului-de-reclamatii/ 17.08.2014 11:30 HOTĂRÎRE Nr. 955 din 21.08.2004 despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 955 din 21.08.2004 despre aprobarea Regulamentului-tip de funcţionare a pieţelor // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=799&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-955-din-21082004-despre-aprobarea-Regulamentului-tip-de-functionare-a-pietelor/ 17.08.2014 11:28 HOTĂRÎRE Nr. 920 din 30.08.2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 920 din 30.08.2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=798&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-920-din-30082005-cu-privire-la-Nomenclatorulautorizatiilor-permisiunilor-si-certificatelor-eliberate-de-catreautoritatile-administrative-centrale-si-organele-subordonate-acestorapersoanelor-juridice-si-fizice-pentru-practicarea-activitatii-antreprenoriale/ 17.08.2014 11:25 HOTĂRÎRE Nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 474 din 28.04.1998 cu privire la aplicarea maşinilor de casă şi control cu memorie fiscală pentru efectuarea decontărilor în numerar // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=797&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-474-din-28041998-cu-privire-la-aplicarea-masinilor-de-casa-si-control-cu-memorie-fiscala-pentru-efectuarea-decontarilor-in-numerar/ 17.08.2014 11:22 HOTĂRÎRE Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 191 din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=830&t=/Legislatie/Prestari-servicii/HOTARIRE-Nr-191-din-19022002-despre-aprobarea-Regulamentului-cu-privire-la-modul-de-prestare-si-achitare-a-serviciilor-locative-comunale-si-necomunale-pentru-fondullocativ-contorizarea-apartamentelor-si-conditiile-deconectarii-acestora-de-lareconectarii-la-sistemele-de-incalzire-si-alimentare-cu-apa/ 18.11.2013 13:52 Hotărîrea Guvernului Nr. 1010 "Cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie" <![CDATA[Hotărîrea Guvernului Nr. 1010 "Cu privire la aprobarea Regulilor comerţului de consignaţie" // Prestări servicii]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=227&id=832&t=/Legislatie/Prestari-servicii/Hotarirea-Guvernului-Nr-1010-Cu-privire-la-aprobarea-Regulilor-comertului-de-consignatie/ 31.10.1997 00:00