<![CDATA[Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței]]> http://www.consumator.gov.md/ 09.12.2019 ro http://www.consumator.gov.md/ Copyright (c) 2019 http://www.consumator.gov.md/LEGE Nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior <![CDATA[LEGE Nr. 231 din 23.09.2010 cu privire la comerţul interior // Legislație generală]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=228&id=2303&t=/Legislatie/Legislatie-generala/LEGE-Nr-231-din-23092010-cu-privire-la-comertul-interior/ 04.02.2019 16:09 HOTĂRÎRE Nr. 943 din 03.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 943 din 03.10.2018 pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat în baza analizei riscurilor pentru domeniul securității și sănătății în muncă // Legislație generală]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=228&id=2381&t=/Legislatie/Legislatie-generala/HOTARIRE-Nr-943din-03102018pentru-aprobarea-Metodologiei-privind-controlul-de-statin-baza-analizei-riscurilor-pentru-domeniul-securitatii-i-sanatatii-in-munca/ 20.10.2018 14:32 HOTĂRÎRE Nr. 1089 din 18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței <![CDATA[HOTĂRÎRE Nr. 1089 din 18.12.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței // Legislație generală]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=228&id=943&t=/Legislatie/Legislatie-generala/HOTARIRE-Nr-1089-din-18122017cu-privire-la-organizarea-si-functionarea-Agentiei-pentru-Protectia-Consumatorilor-i-Supravegherea-Pietei/ ]]> 18.08.2014 10:28 LEGE Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător <![CDATA[LEGE Nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător // Legislație generală]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=228&id=828&t=/Legislatie/Legislatie-generala/LEGE-Nr-131-din-08062012-privind-controlul-de-stat-asupra-activitatii-de-intreprinzator/ 18.08.2014 05:17 LEGEA Metrologiei Nr.19 din 04.03.2016 <![CDATA[LEGEA Metrologiei Nr.19 din 04.03.2016 // Legislație generală]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=228&id=775&t=/Legislatie/Legislatie-generala/LEGEA-Metrologiei-Nr19-din-04032016/ 17.08.2014 08:08 Legea Nr.105-XV din 13.03. 2003 privind protecţia consumatorilor <![CDATA[Legea Nr.105-XV din 13.03. 2003 privind protecţia consumatorilor // Legislație generală]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=228&id=773&t=/Legislatie/Legislatie-generala/Legea-Nr105-XV-din-1303-2003-privind-protectia-consumatorilor/ 17.08.2014 08:01 Legea Nr. 284-XV privind comerţul electronic <![CDATA[Legea Nr. 284-XV privind comerţul electronic // Legislație generală]]> http://www.consumator.gov.md/libview.php?l=ro&idc=228&id=86&t=/Legislatie/Legislatie-generala/Legea-Nr-284-XV-privind-comertul-electronic/ 22.07.2004 00:00