DEPUNE O PETIȚIE
?
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Linia Verde
Doar rețeaua fixă
TELEFONUL CONSUMATORULUI
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
menu
Prima Noutăți Cazuri de succes Comisioanele și penalitățile de acordare a unui credit de împrumut unui consumator declarate abuz...
Comisioanele și penalitățile de acordare a unui credit de împrumut unui consumator declarate abuzive și nule de către Curtea Supremă de Justiție a Republici Moldova.
Istorii de succes
Comisioanele și penalitățile de acordare a unui credit de împrumut unui consumator declarate abuzive și nule de către Curtea Supremă de Justiție a Republici Moldova.
eye
1484

 

În adresat Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței, s-a adresat consumatoarea solicitând constatarea clauzelor abuzive în contactul de împrumut încheiat cu Organizația de Creditare Nebancară.

 Inspectorii din cadrul Direcției Asigurarea Intereselor au elaborat Actul de Constatare a Clauzelor Abuzive, cu care consumatoarea s-a adresat în instanța de judecată.

Aici, este necesar de remarcat că, în cadrul elaborării actului de control inspectorii au constatat mai multe clauze abuzive în contractul încheiat Organizația de Creditare Nebancară.

Astfel, în urma constatării clauzelor abuzive în contractul încheiat între profesionist și consumator,ultima a înaintat acțiune în instanța de judecată,atrăgând în calitate de intervenienți accesoriu și Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

Prin hotărârea instanței de fond cât și prin Decizia Curții de Apel,au fost constatate clauze abuzive introduse de profesioniști (OCN)în contractul de împrumut încheiat cu consumatorul.

Totodată, magistrații Judecătorii Curții Supremă de Justiție au pronunțat o decizie irevocabilă privind constatarea următoarelor clauzelor abuzive:

       penalitatea contractuală în mărime de 0,5% pentru fiecare zi de întârziere;

 penalitatea contractuală în valoare de 200 de lei pentru expedierea primei notificări;

penalitatea contractuală în valoare de 200 de lei pentru expedierea celei de a două notificări; penalitatea contractuală în valoare de 200 de lei pentru expedierea celei de a treia notificări; penalitatea contractuală în mărime de 30% din valoarea împrumutului acordat pentru rezilierea anticipată a contractului, adică, în total cinci modalități de penalizare, regăsite în majoritatea contractelor de împrumut creditare oferite de Organizațiile de Creditare Nebancare.

 De rând cu aceasta, instanța de judecată a considerat că acest comisioane și penalități de acordare a creditului de împrumut au un caracter abuziv și a dispus: constatarea caracterului abuziv și nulitatea absolută a mai multor clauze cu repunerea părților în poziția inițială.  

În același timp, magistrații au dispus și încasarea din contul Organizațiile de Creditare Nebancare în beneficiul reclamantei a sumei de 2.000 de lei cu titlu de prejudiciu moral și 5.000 de lei cheltuieli de asistență juridică.

      Prin urmare, potrivit Curții Supreme de Justiție, în situația în care clauzele contractuale privind încasarea comisioanelor nu au fost negociate de către consumator se constată inexistența dreptului Organizațiilor de Creditare Nebancare de a cere și obliga Consumatorul la plata acestora, asemenea pretenții urmând a fi respinse, dat fiind clauze standard, or stabilirea comisioanelor contravine principiilor bunei-credințe, ceea ce indică la prezența clauzelor abuzive care duc la îmbogățirea nejustificată a Organizațiilor de Creditare Nebancare, toate cheltuielile aferente urmând a fi argumentate de către aceștia.

        În așa mod, constatăm că, Organizațiile de Creditare Nebancare au inițiat moda impunerii consumatorilor a unor contracte pline de clauze abuzive, care-i obligă pe aceștia din urmă la plata unor sume mai mari pentru acordarea împrumutului.

       Raportând la circumstanțele de fapt constatate, Stimați Consumatori fiți Atenți la capcanele Organizațiilor de Creditare Nebancare atunci când intenționați să beneficiați de un credit de împrumut.

       Aici, este necesar de remarcat că pentru suport apelați la Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței și apela Telefonul Consumatorului 022- 51- 51-51 pentru a fi consiliați.

 

28 Noiembrie | 2023
„Ziua Ușilor Deschise" - Fii ambasadorul ISSPNPC
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor organizează la data de 30 noiembrie 2023, „Ziua Ușilor Deschise", pentru a sublinia gradul de conștientizare a drepturilor și necesităților consumatorilor, cu tema: Fii ambasadorul ISSPNPC! Această zi constituie o excelentă ocazie pentru ...
27 Noiembrie | 2023
Eveniment de predare și prezentare a unui lot de camere corporale, destinate ...
Mai multă transparență: Camere de corp pentru inspectorii de la ISSPNPC, utilizate în timpul controalelor la antreprenori Un lot de 30 de camere corporale a fost donat Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protectia Consumatorului din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Necesi...
23 Noiembrie | 2023
În atenția mediului de afaceri și a informării consumatorilor
La data de 24 noiembrie curent, va intra în vigoare HG nr. 206 /2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, care stipulează cerințele privind organizarea activităţii de comerț interior, inclusiv comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata și comerţul...