DEPUNE O PETIȚIE
?
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Linia Verde
Doar rețeaua fixă
TELEFONUL CONSUMATORULUI
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
menu
Prima Noutăți Comunicate de presă Lansarea concursului de creativitate pentru copii claselor a V – IX-a cu genericul « Mascota Cons...
Lansarea concursului de creativitate pentru copii claselor a V – IX-a cu genericul « Mascota Consumatorului»
26 Ianuarie | 2023
Lansarea concursului de creativitate pentru copii claselor a V – IX-a cu genericul « Mascota Consumatorului»
eye
1182

  Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, în perioada 30 ianuarie 2023 – 10 martie 2023, ISSPNPC lansează concursul de creativitate pentru copii claselor a V – IX-a cu genericul « Mascota Consumatorului» fiind dedicat Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, sărbătorită în toată lumea, anual la data de 15 martie.

Regulament

cu privire la organizarea concursului de creativitate pentru copiii claselor gimnaziale(V-IX-a)

cu genericul „Mascota consumatorului”

 

  1. Dispoziții generale

1. Concursul republican de creativitate pentru copii ,,Mascota consumatorului” se organizează de către Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor.

2. Concursul ,,Mascota consumatorului” se organizează în scopul identificării unui simbol care va reprezenta identitatea vizuală a ISSPNPC, și totodată va stimula ideile creative ale elevilor, valorificând capacitățile de exprimare artistică prin folosirea diferitor materiale și tehnici.

3. Organizarea, desfășurarea și generalizarea concursului sunt efectuate de către Comitetul organizatoric al Concursului, a cărui activitate se reglementează prin prezentul regulament.

4. Cheltuielile pentru organizarea și desfășurarea concursului vor fi acoperite de către ISSPNPC.

5. Premiile prevăzute de prezentul Regulament vor fi acordate de către ISSPNPC în scopul mențiunii și stimulării autorilor celor mai bune lucrări prezentate.

6. Câștigătorii vor fi nominalizați cu diplome și premii simbolice.

II. Organizarea și funcționarea Comitetului Organizatoric

7. Comitetul organizatoric este constituit din specialiști din cadrul ISSPNPC.

8. Comitetul organizatoric exercită următoarele funcții:

 a) recepționează și examinează lucrările prezentate de participanți, în baza criteriilor stabilite în prezentul regulament;

b) desemnează câștigătorii Concursului.

9. Ședințele Comitetului Organizatoric sunt prezidate de către Președinte, iar în absența lui de către vicepreședintele acestuia.

10. Lucrările de secretariat ale Comitetului organizatoric sunt asigurate de către ISSPNPC (Direcția informarea consumatorilor și mediul de afaceri).

11. Președintele și membrii Comitetului organizatoric își exercită funcțiile stabilite de prezentul Regulament fără a fi remunerați.

III: Condițiile de participare la concurs

12. La concurs pot participa elevii claselor a V-IX-a din toate instituțiile de învățământ (gimnazii, licee) acreditate conform legislației  R.M., care doresc să-și demonstreze potențialul creativ şi să prezinte lucrările într-o competiţie şcolară.

13. Doritorii de a participa la concurs expediază lucrările la adresa: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 78.

14. Fiecare participant va prezenta cel puțin o lucrare de tip construcție de mici dimensiuni din materiale reciclabile (textile, plastic, hârtie, carton, pluș, piele etc.) sau sub formă de desen.

15.Lucrarea va fi însoțită de numele, prenumele elevului/ei, vârsta, clasa, adresa, nr. de telefon și cadrul didactic coordonator.

16. Termenul limită de înaintare a lucrărilor se stabilește în anunțul privind organizarea Concursului.

17. Solicităm să se țină cont de timpul de expediere poștal, mai ales a participanților din raioanele Republicii.

18. Lucrările recepționate cu o întârziere mai mare de 2 zile calendaristice peste termenul limită nu vor fi admise la Concurs.

19. Expedierea lucrărilor la concurs presupune acceptarea condițiilor prezentului Regulament.

20. . Fiecare lucrare recepționată va fi considerată și ca un acord al participantului de prelucrare a datelor cu caracter personal.(Operator de date cu caracter personal înregistrat cu nr. 0000084-004. Documentul conţine date cu caracter personal necesar a fi prelucrate de destinatarii şi terţii care au luat cunoştinţă de ele în conformitate cu prevederile art. 29 şi 30 ale Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. Orice dezvăluire neautorizată și ilegală a acestora va condiționa în continuare răspundere juridică.).

 

IV. Criteriile de evaluare a lucrărilor. Desemnarea și premierea câștigătorilor.

21. Comitetul Organizatoric evaluează lucrările prezentate de către candidați prin atribuirea punctajului de la 1 la 20, apreciind conform următoarelor criterii:

a. originalitate;

b. încadrarea în specificul concursului;

c. aspectul estetic și stilistic;

22. Comitetul Organizatoric examinează lucrările prezentate conform criteriilor stabilite și desemnează câștigătorii Concursului. Rezultatele Concursului se vor înscrie într-un proces-verbal semnat de către membrii Comitetului Organizatoric.

23. Se consideră câștigător al Concursului, lucrarea care a acumulat cel mai mare punctaj. În total vor fi desemnați cinci câștigători.

24. Premierea câștigătorilor Concursului va avea loc la 16 martie 2023 în incinta Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor.

Prezența câștigătorilor în ziua premierei nu este obligatorie, iar în cazul lipsei acestora la eveniment, nu vor pierde premiile obținute.

 

 

31 Martie | 2023
Ședința tematică privind combaterea contrafacerii în Republica Moldova
Reprezentanții Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, la data de 30 martie curent, au participat la o ședință tematică în vederea abordării problemelor ce țin de combaterea contrafacerii în Republica Moldova și impactul acesteia asupra economiei locale, organizată de Agenția ...
30 Martie | 2023
Reuniunea regională EU4 Business: promovarea pieței regionale comune prin inf...
Sergiu Dărănuță, șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a participat la reuniunea regională EU4 Business: promovarea pieței regionale comune prin infrastructura calității și comerțului electronic, care a avut loc în perioada 29 - 30 martie 2023, la Budva, Muntenegro. Î...
29 Martie | 2023
Vizită de consiliere la Școala Profesională nr. 9 din mun. Chișinău
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor a efectuat o vizită de consiliere la Școala Profesională nr. 9 din mun. Chișinău. Tematica vizitei a fost: „Regulile generale de protecție a consumatorilor prin prisma Legii nr. 105/2003 privind protecția consumatorilor și Legii nr. 284/2004 priv...