DEPUNE O PETIȚIE
?
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Linia Verde
Doar rețeaua fixă
TELEFONUL CONSUMATORULUI
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
menu
Prima Legislatia Metrologiei legale
Legislatia Metrologiei legale

Direcția Control Metrologic
https://inm.md/rus/fondul-national-de-documente-normative-in-domeniul-metrologiei-legale-1
Legea nr. 19 din 04.06.2016 metrologiei:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106060&lang=ro
HOTĂRÎRE Nr. 1042 din 13-09-2016 cu privire la aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122681&lang=ro
HOTĂRÎRE Nr. 267 din 08-04-2014 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind aparatele de cîntărit neautomate:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109737&lang=ro
HOTĂRÎRE Nr. 408 din 16-06-2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind punerea la dispoziţie pe piaţă a mijloacelor de măsurare:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110038&lang=ro
LEGE Nr. 235 din 01-12-2011 privind activităţile de acreditare şi de evaluare a conformităţii:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=100065&lang=ro
LEGE Nr. 7 din 26-02-2016 privind supravegherea pieţei în ceea ce privește comercializarea produselor nealimentare:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106105&lang=ro
PARLAMENTUL LEGE Nr. 422 din 22-12-2006 privind securitatea generală a produselor:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106998&lang=ro
LEGE Nr. 461 din 30-07-2001 privind piaţa produselor petroliere*:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126284&lang=ro
HOTĂRÎRE Nr. 1116 din 22-08-2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la depozitarea şi comercializarea cu ridicata, prin sistem automatizat, a produselor petroliere identificate:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113761&lang=ro
HOTĂRÎRE Nr. 1117 din 22-08-2002 despre aprobarea Regulamentului de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere:
PARLAMENTUL LEGE Nr. 105 din 13-03-2003 privind protecţia consumatorilor*:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110237&lang=ro
Fondul Național de Documente Normative în domeniul metrologiei legale:
https://inm.md/rus/fondul-national-de-documente-normative-in-domeniul-metrologiei-legale-1
Drepturile persoanei supuse controlului art. 25 al LEGE Nr. 131 din 08-06-2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător:
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126363&lang=ro

28 Noiembrie | 2023
„Ziua Ușilor Deschise" - Fii ambasadorul ISSPNPC
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor organizează la data de 30 noiembrie 2023, „Ziua Ușilor Deschise", pentru a sublinia gradul de conștientizare a drepturilor și necesităților consumatorilor, cu tema: Fii ambasadorul ISSPNPC! Această zi constituie o excelentă ocazie pentru ...
27 Noiembrie | 2023
Eveniment de predare și prezentare a unui lot de camere corporale, destinate ...
Mai multă transparență: Camere de corp pentru inspectorii de la ISSPNPC, utilizate în timpul controalelor la antreprenori Un lot de 30 de camere corporale a fost donat Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protectia Consumatorului din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Necesi...
23 Noiembrie | 2023
În atenția mediului de afaceri și a informării consumatorilor
La data de 24 noiembrie curent, va intra în vigoare HG nr. 206 /2023 cu privire la aprobarea regulamentelor și a regulilor din comerțul interior și abrogarea unor hotărâri ale Guvernului, care stipulează cerințele privind organizarea activităţii de comerț interior, inclusiv comerţul cu amănuntul, comerţul cu ridicata și comerţul...