DEPUNE O PETIȚIE
?
Program de lucru
Luni-Vineri: 8:00 - 17:00
Linia Verde
Doar rețeaua fixă
TELEFONUL CONSUMATORULUI
SEMNALEAZĂ ACTE DE CORUPȚIE
menu
Prima Națională

Națională

2005

HOTĂRÎRE Nr. 920 din 30-08-2005 cu privire la Nomenclatorul autorizaţiilor, permisiunilor şi certificatelor eliberate de către autorităţile administrative centrale şi organele subordonate acestora persoanelor juridice şi fizice pentru practicarea activităţii antreprenoriale

1998

HOTĂRÎRE Nr. 1300 din 31-12-1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor (proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară,retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant

12 Aprilie | 2024
ISSPNPC în vizită de consultanță în cadrul Colegiului Cooperatist
Astăzi, 12 aprilie 2024,  Inspectoratulde Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a efectuat o vizită de consultanță cu participarea studenților din cadrul Colegiul Cooperatist din Republica Moldova. Scopul evenimentului a fost ...
08 Aprilie | 2024
Atențiune!!! Un nou tip de înșelătorie!!
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) din cadrul Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării a primit în ultima săptămână peste 20 de apeluri de la consumatorii ”înșelați”, care locuiesc preponderent în raioanele RM.   &n...
05 Aprilie | 2024
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iași au efectuat o vizi...
La data de 5 aprilie curent, conducerea Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Iași, România a efectuat o vizită de lucru în cadrul Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecției Consumatorilor. Astfel, convorbirile sunt bazate pe schimbul de experiență dintre cele două state,...